Energi

Genombrott i Göteborg kan ge framtidens kärnbränsle

Här beskjuts tätt deuterium (det vita i behållaren) med laser. Foto: Leif Holmlid
Här beskjuts tätt deuterium (det vita i behållaren) med laser. Foto: Leif Holmlid
Leif Holmlid
Leif Holmlid

Hundratusen gånger tyngre än vatten och tätare än materian i solens mitt. Ultra-tätt deuterium kan bli högeffektivt bränsle i framtida fusionsreaktorer.

Publicerad

Forskare Göteborg har lyckats framställa och studera ett extremt tungt och kompakt material. Det kallas för ultra-tätt deuterium och tillverkas av tungt väte, deuterium. Det nya materialet är så tungt att en kub med 10 centimeter i sidan skulle väga 130 ton och ha en täthet större än materian i solens kärna.

I Göteborgsforskarnas labb finns betydligt mindre mängder att tillgå. Men det har räckt för att utföra mätningar som visar att avståndet mellan atomerna är mycket mindre än för vanliga material. De nya rönen har publicerats i två vetenskapliga tidsskrifter, och forskarna anser sig vara på väg mot en kommersiell användning av materialet.

– Ultra-tätt deuterium kan vara ett mycket effektivt bränsle för laserdriven kärnfusion, säger Leif Holmlid, som är professor vid Institutionen för kemi på Göteborgs universitet, i ett uttalande.

I laserdrivna fusionsreaktorer används extremt kraftiga laserstålar för att starta en kärnfusion som frigör stora energimängder. Det nya ultra-täta deuteriumet har enligt forskarna potential att bli ett mycket bättre bränsle än fruset deuterium som används i många experiment. Orsaken är att det är en million gånger tätare, vilket gör det lättare att få till stånd en kärnfusion.

– Om vi lyckas tillverka ultra-tätt deuterium i stora mängder kan denna fusionsprocess bli framtidens energikälla, och det inom mycket kortare tid än man hittills trott vara möjligt, säger Leif Holmlid.

Han tror dessutom att processen ska kunna utformas så att inga farliga restprodukter bildas. På så vis skulle man kunna få ett mer miljövänligt alternativ än fusionsreaktorer som bygger på radioaktivt tritium, något som också är under utveckling. Mycket forskning kvarstår dock.