Energi

Genombrott för billigt batteri

Sri Narayan testar ett järn-luftbatteri för att driva en liten fläkt. Foto: Dietmar Quistorf
Sri Narayan testar ett järn-luftbatteri för att driva en liten fläkt. Foto: Dietmar Quistorf

En grupp amerikanska forskare har tagit fram en ny typ av järn-luftbatterier som kan lagra energi tio gånger effektivare än sina föregångare.

Publicerad

Stora förhoppningar knöts till järn-luftbatterier under oljekrisen på 1970-talet. Batteritypen är billigt att tillverka, och utnyttjar den energi som alstras när järnet oxiderar av luftens syre. En process som liknar korrosion.

Nackdelen är att en konkurrerande kemisk process i batteriet, kallad hydrolys, dränerar batteriet på hälften av dess energiinnehåll, vilket har gjort det allt för ineffektivt för praktiskt bruk.

Nu har en grupp forskare vid USC Dornsife College under ledning av professor Sri Narayan utvecklat en metod som minskar energiförlusten till endast 4 procent.

Forskarna har tillsatt en liten mängd vismutsulfid och hämmar därmed den destruktiva vätgasproduktionen. Batteriet blir därmed tio gånger effektivare än tidigare.

- Det hade varit möjligt att tillsätta såväl bly som kvicksilver, men med vismut kan vi även hävda att batteriet är miljövänligt, säger Sri Narayan i ett pressmeddelande.

Tanken är att man på sikt ska kunna använda stora järn-luftbatterier för lagring av energi vid vindkraft- och solanläggningar. Kostnaden för järnluftbatterier är ungefär en tiondel av kostnaden för litiumjonbatterier.