Energi

Gammalt giftskum spökar i brandbilar

Brandbilens skum innehåller 1,7 milligram PFOS per liter, trots att PFOS är förbjudet. Upptäckten gjordes i samband med släckningen av en fordonsbrand i höstas, berättar Marcus Asplund, chef för förebyggande arbete vid Västra Sörmlands Räddningstjänst. Foto: Sammy Pettersson/Västra Sörmlands Räddningstjänst
Brandbilens skum innehåller 1,7 milligram PFOS per liter, trots att PFOS är förbjudet. Upptäckten gjordes i samband med släckningen av en fordonsbrand i höstas, berättar Marcus Asplund, chef för förebyggande arbete vid Västra Sörmlands Räddningstjänst. Foto: Sammy Pettersson/Västra Sörmlands Räddningstjänst

När det giftiga ämnet PFOS förbjöds i brandskum hade räddningstjänsten i Katrineholm redan PFOS-fritt skum i brandbilarna. Men en släckningsinsats i höstas visade att rester av ämnet fanns kvar i tankarna.

Publicerad

Perfluoroktansulfonat, PFOS, blev förbjudet att använda i brandsläckningsskum 2011. Vid det laget hade räddningstjänsten i västra Sörmland PFOS-fritt skum i sina tankar och trodde att allt var frid och fröjd.

Men i höstas användes skummet för att släcka en fordonsbrand vid väg 56 mellan Katrineholm och Äs. Räddningstjänstens Marcus Asplund, chef för förebyggande arbete, kände till att grundvattnet vid platsen var särskilt sårbart för föroreningar och kontaktade kommunens miljökontor.

– Det var släckvattnet som fick mig att reagera. Släckvatten över lag är ju ingen hit, det innehåller en himla massa gifter, berättar han.

Ungefär 40 kubikmeter jord grävdes bort och lades på deponi. Samtidigt togs prover på jord, privata dricksvattenbrunnar i området, och släckskummet i brand­bilen.

Resultaten visade att dricksvattnet var rent och att marken som mest innehöll 83 nanogram PFOS per gram torr jord. Av räddningstjänstens sex brandbilar hade fem så höga halter av PFOS i skummet att det inte var tillåtet att använda.

Högst halt, 1440 milligram per liter, hade brandbilen som är stationerad i Julita. Marcus Asplund tror att den bilen innehåller rent PFOS-skum och att den helt enkelt glömdes bort när PFOS-skummet byttes ut.

De övriga fyra brandbilarna har mellan 2 och 20 milligram PFOS per liter i skummet. Räddningstjänsten tror att det beror på att rester av det gamla PFOS-skummet blev kvar i tankarna när det nya fylldes på.

– Det är okunskap och dålig information som har gjort att vi inte gjorde rent tankarna ordentligt. Vi fyllde bara på med lagligt skum, säger Marcus Asplund.

Sedan PFOS-resterna upptäcktes i brandbilarna har skumtankarna plomberats. Vid fordonsbrand tar räddningstjänsten i stället med sig skum i dunkar, som blandas med vatten på plats i en så kallad ejektor. Men inom kort planerar räddningstjänsten att sanera brandbilarna så att de kan ­användas normalt igen.

Marcus Asplund är kritisk till att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inte informerade bättre när PFOS-skummet skulle bytas ut.

– MSB borde ha sagt ”så här gör man”. Jag har inte ett enda minne av att vi har fått någon instruktion. Jag kan inte tänka mig att vi var de enda som missade att man skulle göra rent, säger han.

Bo Andersson, brandingenjör på MSB, känner inte till vilken information som gick ut från myndigheten vid tiden för förbudet. Men risken att gammalt PFOS-skum kunde kontaminera brandbilarna kände ingen till förrän Swedavia upptäckte det för något år sedan, säger han. Den bilden bekräftas av Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

– Så fort vi fick reda på att det fanns i tankarna gick vi ut med det, säger Bo Andersson på MSB.


Följ Ny Teknik på Facebook!

PFOS

  • Perfluoroktansulfonat, PFOS, är kroniskt giftigt, reproduktions­störande och giftigt för vatten­levande organismer.
  • Det är ett mycket stabilt ämne som inte bryts ner i naturen. I kroppen binder PFOS till proteiner, och lagras i levern och blodet.
  • Förhållandevis höga halter av PFOS hittas i djur, till exempel isbjörnar i Arktis. Ämnena finns också i människors blod, även i nyfödda.