Energi

Full tank utan att tömma plånboken

Zeolitmembran stort som en enkrona.
Zeolitmembran stort som en enkrona.
Jonas Hedlund
Jonas Hedlund

En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet har utvecklat en metod som kan skära i kostnaderna för ett av de dyraste stegen i bränsletillverkningen.

Publicerad

Genombrottet gäller en ny, kostnadssnål, membranprocess som kan rena allehanda gaser som nyttjas vid bränsletillverkning. Det projekt som forskarlaget har kommit längst med handlar om att separera ut koldioxid från syntesgas. Syntesgasen är ett viktigt mellansteg i tillverkningen av bränslen som metanol, dimetyleter och syntetisk diesel, men måste renas för att användas.

Tekniken som gruppen arbetar med består av ett poröst bärarmaterial som täcks av ett tunt lager zeolit med 0,5 nm stora porer. Membranet släpper igenom koldioxiden, men stoppar de andra komponenterna i syntesgasen.

– Den tekniska succén är att vi har fått ett mycket högt flöde av koldioxid genom vårt membran. Över 600 kg koldioxid per m2 och timme. Det är världsrekord i de här sammanhangen, säger professor Jonas Hedlund som leder forskargruppen.

Idag finns flera tekniker för att filtrera bort koldioxiden, men enligt Jonas Hedlund är de alla ganska dyra.

– Just reningen av syntesgas är ett av de dyraste processtegen när man går från biomassa till biobränsle. Membrantekniken kan sänka den kostnaden rejält, säger han.

Tester som utförts vid Energitekniskt Centrum i Piteå har visat att zeolitmembran tillåter ett högt flöde och har en god, men inte perfekt, selektivitet. Nu återstår att utveckla större varianter som kan användas vid industriell rening, samt att förfina selektiviteten så att inte väte eller kolmonoxid också passerar genom filtret. Jonas Hedlund uppskattar att stora membraner ligger två år fram i tiden.

Metodens möjligheter är ännu inte uttömda. Gruppen studerar också membranet som verktyg för rening av biogas och naturgas, samt för att separera ut vatten från etanol och butanol.

– Än så länge är resultaten inte i klass med de vi uppnått för syntesgas, men jag tror nog att vi grejar det här också så småningom, säger Jonas Hedlund.

Syntesgas

Syntesgas är en blandning av i huvudsak vätgas, kolmonoxid och koldioxid. Innan syntesgasen kan användas för att framställa bränsle måste koldioxid i många fall avlägsnas för att vätgashalten ska stiga.

Syntesgas kan framställas från bland annat biomassa och stenkol. Om syntesgasen framställs från naturgas blir halten vätgas betydligt högre.

Förutom Jonas Hedlund arbetar de två doktoranderna Linda Sandström och Erik Sjöberg med projektet.