Energi

Framtidens extremväder riskerar att göra oss strömlösa

Foto: TT
Foto: TT

I takt med att andelen förnybar energi ökar, så ökar också sårbarheten när ingen hänsyn tas till klimatförändringarna. Risken för framtida strömlöshet är stor, skriver en internationell forskargrupp.

Publicerad

Det finns ett problem med dagens energisystem. Enligt en internationell forskargrupp är det att de är byggda för dagens klimat. Vilket kan leda till att vi blir utan ström.

Varför då? Klimatet är som bekant under förändring. Därför får vi också räkna med ett annat klimat i framtiden. Varma vindstilla sommardagar och kalla vindstilla vinterdagar. Med tanke på hur elsystemen utvecklas i dag kommer en stor del av dem att vara uppbyggda för att passa dagens klimat, där sol och vindkraft kommer att vara stommen i produktionen.

I studien publicerad i Nature Energy kommer forskarna fram till att det är mycket sannolikt att vi blir utan ström i framtiden, när vädret blir mer extremt.

– Våra resultat visar att vi måste säkra upp för framtida extremväder. Det görs inte idag. Men våra beräkningar och vår metod kan vara en första hjälp för att ta reda på vilka sårbarhetspucklarna är, säger Vahid Nik, forskare i infrastrukturfysik, energi och klimatförändring vid Lunds Tekniska högskola, LTH.

Vad kan vi göra för att inte hamna där då? Enligt forskarna finns det lösningar på det stundande problemet – men det viktiga är att redan nu börja planera. Forskarna är noga med att poängtera att det är viktigt att vi ställer om till förnybart.

Jaja, men lösningarna då? Energilagring ser lite annorlunda ut från land till land. Men generellt ligger lösningarna i att öka resiliensen och flexibiliteten genom energilagring. Vi måste också kunna växla mellan förnybara energikällor samt förstå skiftande elbehov.

Hur gick studien till? Forskarna har räknat på 13 olika klimatscenarier i 30 svenska städer för åren 2010-2099. Klimatdatan som använts är hämtad från RCA4, vilket är den fjärde generationen av SMHI:s regionala klimatmodell.