Energi

Fossilfrihet kräver mer el och biobränsle

Träflis. Foto: Vattenfall
Träflis. Foto: Vattenfall
Elbilsladdning i Tyskland. Foto: Sanna Percivall
Elbilsladdning i Tyskland. Foto: Sanna Percivall
Vindkraftverk på Lillgrund. Foto: Lars Anders Karlberg
Vindkraftverk på Lillgrund. Foto: Lars Anders Karlberg

Det behövs 29 procent mer el och 86 procent mer bioenergi om det svenska näringslivets planer på fossilfrihet ska bli verklighet år 2045. Det har teknikkonsulten Sweco kommit fram till.

Publicerad

Under 2018 presenterade flera branscher färdplaner för hur de kan bli fossilfria eller klimatneutrala. I princip alla branscher pekade ut elektrifiering och övergång till biobränslen som möjliga lösningar.

På uppdrag av Svenskt näringsliv har teknikkonsultbolaget Sweco försökt att kvantifiera hur mycket mer el och biobränslen som skulle krävas om alla dessa färdplaner genomförs.

Resultatet, som du kan läsa här, visar ett ökat elbehov i Sverige med 29 procent, motsvarande 37 TWh, år 2045 jämfört med 2016.

För bioenergi pekar analysen på en ny efterfrågan på 75 TWh. Det motsvarar en ökning med 86 procent från Sveriges bioenergianvändning 2016.

– Energiomställningen kommer att kräva mycket av många. Den kommer inte att kunna genomföras om inte hela branschen samarbetar – det behövs ett stort engagemang från både politik och samhälle, säger Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter, i ett pressmeddelande.

Kan ge 86 procent lägre utsläpp

Analysen omfattar samtliga av de presenterade klimatfärdplanerna. Även delar av kemibranschens och transportsektorns behov av el och bioenergi för att fasa ut fossila utsläpp till 2045 ingår i studien.

– Vi ser att rätt förutsättningar krävs för att planerna ska kunna realiseras. De färdplaner vi sammanställt är verkligen ambitiösa och detaljrika och det beskrivs en rad olika åtgärder och nya tekniker för att nå koldioxidneutralitet. Industrin har tydligt stakat ut en riktning och vi kommer att se många spännande teknikskiften framöver, säger Emma Wiesner, energimarknadsexpert på Sweco, i pressmeddelandet.

Om samtliga analyserade åtgärder genomförs kan det innebära 86 procent lägre utsläpp från industrin och transportsektorn.

Analysen har avgränsats till dagens produktionsnivå och tar alltså inte hänsyn till produktionsökningar inom industrin till 2045. Den inkluderar inte heller energiåtgången som behövs för att producera förädlade biobränslen.

”Biobränslen blir en flaskhals”

Emma Wiesner påpekar också för Dagens industri att studien har sina begränsningar eftersom den bara fokuserar på efterfrågan.

– Om alla får allt och marknaden är obegränsad – då är det så här det ser ut. Men så ser inte verkligheten ut. Utan det gäller att titta på marknad, priser, konkurrens – förutsättningarna för att det här ska gå att genomföra svarar inte den här rapporten på, säger hon till DI.

Det är ingen nyhet att omställningen till ett mer hållbart samhälle kommer att kräva mer el och biobränsle. Branschernas färdplaner har till exempel kritiserats för att förlita sig allt för mycket på biobränslen. Svante Axelsson, nationell samordnare på regeringens kansli Fossilfritt Sverige, har till exempel sagt till Ny Teknik tidigare att biobränslen blir en flaskhals och att pusslet inte riktigt går ihop.