Energi

Försvarets giftnota i Kallinge: Cirka tio miljoner

Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT
Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT

Försvarsmaktens nota för det förorenade dricksvattnet i Kallinge uppgår än så länge till ungefär tio miljoner kronor. Men den riskerar att nå över 40 miljoner inom kort.

Publicerad

Dricksvattnet i Kallinge i Blekinge förorenades av brandsläckningsskum som användes på flygflottiljen F17. Skummet innehöll så kallade PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, som misstänks kunna skada människors hälsa om de intas i höga halter under lång tid.

Efter flera utredningar gick Försvarsmakten med på att stå för ”skäliga” kostnader inom kommunen på grund av föroreningarna.

Hittills har Försvaret betalat ut cirka tio miljoner kronor till Ronneby kommun och det kommunala vattenbolaget Ronneby Miljö & Teknik. Till exempel handlar det om ersättning för nytt kol till kolfiltren i vattenverket, för provtagning av vattnet och för konsultkostnader för att leta efter en ny vattentäkt.

– Vi har ett gott samarbete med Försvarsmakten. Hittills har de betalat allt vad vi har begärt, säger Hans Nilsson, vd på Ronneby Miljö & Teknik.

För Ronneby kommun handlar det om kostnader för arbetstid som kommunanställd personal har lagt ner på föroreningsfrågan, till exempel av kommunjuristen och miljöinspektörerna.

Enligt kommundirektör Magnus Widén har Försvarsmakten ersatt kommunen för alla kostnader som kommunen har åberopat.

– Försvarsmakten har fått noggranna specifikationer och har inte ifrågasatt dem, säger han.

Men Försvarsmaktens nota för föroreningarna i Kallinge kan bli ännu högre än de cirka tio miljonerna som redan har betalats ut. Flera Kallingebor förbereder nämligen en stämning mot Försvarsmakten där de planerar att begära 50 000 kronor per person i skadestånd.

Hittills har 149 personer ställt sig bakom den planerade rättsprocessen. Om skadestånd beviljas för alla dessa innebär det en summa på 7,5 miljoner kronor.

Dessutom räknar vattenbolaget Ronneby Miljö & Teknik med att det kommer att kosta ytterligare cirka 25 miljoner kronor att ansluta Brantafors vattenverk till en ny vattentäkt utan PFAS-föroreningar.

Bolaget har borrat fyra nya brunnar i Karlsnäs, ungefär åtta kilometer norr om flygflottiljen F17, och vatten tas i dagsläget från en av dessa via en tillfällig ledning ovan mark. Tanken är att permanenta ledningar ska grävas ner och tas i bruk i början av 2017.

Totalt innebär det att Försvarsmaktens nota inom kort kan nå över 40-miljonersstrecket. Om marken vid F17 dessutom saneras blir kostnaderna ännu större.