Energi

Förslag på ny klimatlag och skärpta utsläppsmål

Anders Wijkman. Foto: Janerik Henriksson/ TT
Anders Wijkman. Foto: Janerik Henriksson/ TT

Milömålsberedningen föreslår en klimatlag och ett tidigarelagt utsläppsmål i sitt delbetänkande som presenterades för regeringen i dag.

Publicerad

– Klimatpolitiken behöver hitta stabila ramverk och vi behöver tydliggöra för alla aktörer vilken väg vi ska ta, sa miljöminister Åsa Romson under presskonferensen.

Miljömålsberedningen har i uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur Sveriges miljökvalitetsmål ska nås. Ett av förslagen i delbetänkandet är att Sverige inrättar en klimatlag.

– Vi föreslår att det i botten ska finnas en klimatlag som gör det här mer robust och långsiktigt, säger Anders Wijkman, ordförande för miljömålsberedningen

Utredningen föreslår också målet att utsläppen i Sverige ska minskas med 85 procent till år 2045 jämfört med 1990.

– Det här målet skulle vara det mest ambitiösa som något land hittills har antagit, säger Anders Wijkman.

Miljömålsberedningen ska lämna sitt slutbetänkande i juni.

– Nu återstår en svår bit. Vi ska titta på möjliga åtgärder och styrmedel innan vi lämnar vårt slutbetänkande, säger Anders Wijkman.