Energi

Förslag: Ny skatt på kläder

Kemikalieinspektionen tycker att regeringen ska titta närmare på en skatt på kläder och textilier. Syftet är att minska riskerna med skadliga kemikalier.

Publicerad

Kemikalieinspektionen överlämnade i början på december en rapport till regeringen där man ger flera förslag på hur riskerna med kemikalier i kläder och textilier kan minskas.

-Det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns i textil, säger Amelie Pedersen, projektledare på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Ett av förslagen handlar om att regeringen ska arbeta för att EU ska utveckla en enhetlig produktlagstiftning för textilier. Kemikalieinspektionen anser att en sådan lagstiftning bör omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper, som till exempel kan orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön.

-En särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna, säger Amelie Pedersen.

Kemikalieinspektionen vill också undersöka möjligheten att användningen av vissa så kallade azofärgämnen ska begränsas ytterligare genom EU:s kemikalielagstiftning Reach. Azofärgämnen tillsätts i en del textilier och kan brytas ner till cancerframkallande ämnen.

Myndigheten vill även pröva möjligheterna att införa märkningskrav i EU för allergiframkallande ämnen i textil.

Utöver dessa förslag tycker Kemikalieinspektionen också att regeringen ska överväga om man behöver utreda en skatt på kläder och hemtextilier. En sådan skatt skulle kunna användas i avvaktan på ny lagstiftning för att öka trycket på företagen att ersätta farliga ämnen i textil, skriver myndigheten.