Forskare: Så långt räcker regeringens nya solstöd

2015-09-16 14:29  

Regeringen satsar 1,4 miljarder i solcellsstöd de närmaste fyra åren. Det räcker till cirka 330 megawatt solceller, enligt en överslagsräkning av doktoranden Johan Lindahl.

I budgeten för år 2016 föreslår regeringen ett utökat investeringsstöd för solceller nästa år, totalt 225 miljoner kronor. För åren 2017 till 2019 avsätts 390 miljoner kronor per år, en kraftig ökning jämfört med det nuvarande stödet på 50 miljoner kronor per år.

Totalt innebär det att 1,395 miljarder bidragskronor kan gå till nya solcellsinstallationer de kommande fyra åren. Men vad betyder det räknat i installerad effekt solceller? Johan Lindahl, som doktorerar i solceller vid Uppsala universitet, har gjort ett snabbt överslag.

- Satsningen räcker till ungefär 330 megawatt  baserat på dagens villkor, säger han.

Beräkningen bygger på dagens solcellspris, som är 17 till 18 kronor per watt, och ett genomsnitt av dagens stödnivåer. Idag kan privatpersoner få 20 procent av installationskostnaden i bidrag, medan företag kan få 30 procent. För enkelhetens skull har Johan Lindahl räknat på 25 procent, även om företag egentligen står för en större andel. Det innebär att staten skjuter till 4,25 kronor per installerad watt (25 procent av 17 kronor per watt). I så fall räcker de 1,4 miljarder kronorna till cirka 330 nya megawatt.

- Men den totala solcellsmarknaden kan ju bli betydligt större än så. Det görs även installationer utan installationsstöd, och en möjlighet är då att söka rot-bidrag i stället, säger Johan Lindahl.

Han pekar på fler faktorer som kan påverka prognosen. Priserna på solceller kommer med stor sannolikhet att fortsätta falla, även om prisnivån börjar plana ut. Stödnivån kan då komma att skruvas ner till en lägre procentandel av installationskostnaden. I så fall räcker stödpengarna till fler megawatt.

Men hur mycket skulle energiproduktionen öka om effektökningen blir 330 megawatt? Ungefär 313 gigawattimmar el om året, enligt Johan Lindahls kalkyl. Lägger man till de 70 megawatt soleffekt som finns i landet redan i dag, så blir den totala produktionen från solel cirka 380 gigawattimmar. Det motsvarar ungefär 0,3 procent av Sveriges totala elkonsumtion.

Själv hade Johan Lindahl föredragit att regeringen istället hade förenklat lagstiftningen för privatpersoner och företag som producerar egen el. Det tror han skulle ge större effekt på sikt jämför med mer stödpengar.

- Jag hade hellre sett att regeringen tog bort energiskatten för den el man själv använder från solcellsinstallationer större än 225 kilowatt. Man borde även se över kravet att privatpersoner måste momsregistrera sig, säger han.

Charlotta von Schultz

Mer om: Solenergi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt