Energi

Förra miljöministern: Skandalöst, Försvarsmakten

Lena Ek. Foto: Riksdagsförvaltningen
Lena Ek. Foto: Riksdagsförvaltningen

”Om Swedavia kan byta brandskum så borde Försvarsmakten också kunna göra det”. Det tycker förra miljöministern Lena Ek (C) och sätter press på försvarsministern.

Publicerad

Giftiga fluorkemikalier från brandskum har läckt till dricksvatten på flera håll i landet. Nyligen kunde Ny Teknik berätta att Swedavia för flera år sedan bytte till ett fluorfritt skum på alla sina flygplatser, medan Försvarsmakten fortsätter med ett brandskum med fluortillsatser.

Det har fått Lena Ek, i dag riksdagsledamot och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, att reagera.

- Jag tycker att det är absolut skandalöst med tanke på de här ämnenas långa nedbrytningstider, säger hon.

Invändningen från Försvarsmakten är att insatstiden, tiden från larm till dess att släckning inleds, är kortare än för den civila luftfarten, samt att Försvarets insatstid baseras på att värmen från en brand slår igenom i cockpit på ett militärt plan snabbare än på ett civilt passagerarplan.

- Vilket brandskum man använder kan ju inte påverka utryckningstiden. Den tidsfaktor som Försvaret borde vara bekymrad över är saneringstiden ifall det här läcker ut i grundvattnet, vilket vi har sett på flera ställen i Sverige, kommenterar Lena Ek.

Under tisdagen planerar hon att lämna in en interpellationsfråga om brandskummet till försvarsministern.

- Jag är väldigt förvånad över att regeringen tillåter att Försvaret fortsätter med skadliga brandskum när vi vet vilka skador de gör på grundvatten och hur lång halveringstiden är för de här ämnena, de försvinner nästan aldrig, och att de har väldigt allvarliga hälso- och miljökonsekvenser. Jag tycker att försvarsministern måste se till att Försvaret byter ut det här skummet. Om man kan göra det på flygplatser kan man också göra det på Försvarets anläggningar, säger hon.

Den nya regeringen har gett flera myndigheter uppdrag som handlar om fluorkemikalier inom ämnesgruppen PFAS, poly- och perfluorerade alkylsubstanser. Ändå tycker Lena Ek att regeringen inte ”verkar ha gjort någonting när det gäller de här ämnena.”

Själv kände förra miljöministern inte till att fluortillsatser fortfarande förekommer i brandskum.

- Jag trodde att man höll på att byta ut det, med tanke på de larm vi har sett i Kallinge, säger hon.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Försvarets brandskum

  • Enligt dokumentation från Försvarets materielverk är det 6:2 FTS, fluortelomersulfonat, som finns i Försvarets brandskum.
  • Ämnet bryts ner till extremt långlivade slutprodukter, perfluorhexansyra, PFHxA, och perfluorpentansyra, PFPeA.
  • PFHxA har i djurförsök visat sig kunna ge leverskador och störd reproduktionsförmåga.