Energi

Förorenade dricksvattnet utreds

Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT
Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas. På bild: Flygflottiljen F17, Kallinge. Foto: Marcus Palmgren / BLT / TT
Göran Enander Foto: Skogsvårdsstyrelsen
Göran Enander Foto: Skogsvårdsstyrelsen

Hur kunde spridningen av giftiga fluortillsatser i brandskum pågå under många år utan att upptäckas? Det ska en regeringsutredare svara på inom kort.

Publicerad

Giftiga, långlivade fluortillsatser, så kallade PFAS-ämnen, har förorenat grundvattnet på flera håll i landet, bland annat Uppsala, Kallinge i Blekinge och Tullinge i Botkyrka. När föroreningarna upptäcktes i dricksvattnet stängdes flera brunnar.

En grupp kemikalieforskare har kallat det förorenade dricksvattnet för en av Sveriges största kemikalieolyckor och krävt en haverikommission för att utreda vad som har hänt.

I höstas gav så regeringen Göran Enander i uppdrag att göra en snabbutredning av orsakerna till PFAS-föroreningen.

– Utredningen är delvis ett svar på forskarnas krav. De ville ha en stor kommission och så blev det jag istället, säger Göran Enander.

Fokus i utredningen ska riktas mot frågan hur spridningen har kunnat pågå i många år utan att upptäckas. Redan 2008 hittades giftiga PFAS-ämnen i grundvatten i Sverige. Men när ämnena upptäcktes i dricksvatten i Tullinge 2010 var det av en slump.

Göran Enander har träffat ett 20-tal myndigheter och organisationer och arbetar just nu med att sammanställa sin rapport, som ska vara klar vid månadsskiftet mellan februari och mars. Sina slutsatser avslöjar han dock inte än.

–Jag vill kvalitetssäkra en del av det där. Men det jag kan säga är att det handlar om ett brett spektrum. Problemet är inte av karaktären att någon inte har skruvat åt en kran, utan det rör sig mycket om systemfrågor, säger han.

Kan du säga vilka systemfrågor?

– Nej, jag gör inte det nu eftersom jag är i en process med väldigt många aktörer och testar av texter. Jag vill inte störa processen nu, säger Göran Enander.

I uppdraget ingår att kartlägga hur tillståndsmyndigheter har agerat och hur egenkontrollen har fungerat hos dem som har använt brandskum med PFAS, till exempel flygplatser, kommunala räddningstjänster och Försvarsmakten.

Även informationsutbytet mellan myndigheter ska granskas. Regeringen vill också att Göran Enander ska föreslå åtgärder för att förbättra kunskapsutbytet mellan myndigheter och ansvariga aktörer i samhället så att omfattande exponering för farliga ämnen kan förhindras.

Swetoxföreståndaren Åke Bergman var den som gick i spetsen för uppropet om en haverikommission. Han är nöjd med att snabbutredningen har tillsatts:

– Jag ser väldigt mycket fram emot en genomlysning av frågan. Det känns väldigt bra, säger han.

Gilla Ny Teknik på Facebook

PFAS

PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser. Gruppen omfattar en stor mängd ämnen, fler än 3 000 kommersiella PFAS har identifierats på världsmarknaden.

Ämnena är mycket långlivade i naturen och flera av dem är giftiga. Ett intag av stora mängder PFAS under lång tid misstänks kunna skada sköldkörtel, lever, fettomsättning och immunförsvar.

Ämnena har tillverkats och använts sedan 1950-talet, bland annat för sin förmåga att avvisa fett, smuts och vatten.