Energi

Företagets tidvattenturbin slog rekord

Foto: Scotrenewables Tidal Power
Foto: Scotrenewables Tidal Power

Scotrenewables Tidal Power har världens största flytande tidvattenturbin i drift. På ett år har anläggningen producerat över 3 GWh förnybar el, vilket är ett nytt rekord.

Publicerad

Företaget grundades på Orkneyöarna 2002. Utanför Skottlands kust har Scotrenewables Tidal Power, under ledning av ingenjören Barry Johnston, utvecklat kostnadseffektiva flytande tidvattenturbiner. Genom åren har man lanserat turbiner som varit de största i sitt slag – och nu har bolaget slagit ett nytt rekord.

Deras senaste prototyp har under ett års körning producerat över 3 GWh förnybar el. Det innebär att anläggningen är världens kraftfulla tidvattenturbin i drift. Elproduktionen täcker behovet för omkring 830 brittiska hushåll, och stundtals har anläggningen gett vad som motsvarar 25 procent av ögruppens totala förbrukning. Detta trots att de tolv månaderna bland annat har inkluderat några av de värsta vinterstormarna på senare år.

Resultatet innebär ett stort framsteg för den smala energisektorn. De 3GWh som producerades av SR2000 på ett år är mer än vad som alstrades av hela våg- och tidvattenkraft-sektorn tillsammans – under de senaste tolv åren, innan introduktionen av Scotrenewables senaste anläggning 2016.

Nytt riktmärke för tidvattenindustrin

– SR2000:s fenomenala prestanda har satt ett nytt riktmärke för tidvattenindustrin. Trots att det rör sig om ett forsknings- och utvecklingsprojekt, och vår första fullskaliga turbin, så har det första årets tester levererat på en nivå som närmar sig den hos mogen och spridd förnybar teknik. Att man enkelt kan komma åt SR2000 för rutinunderhåll har varit en viktig faktor för att kunna generera energi på så höga nivåer under de senaste tolv månaderna – även på vintern, säger Andrew Scott, Chief Executive Officer på Scotrenewables Tidal Power i ett pressmeddelande.

Med stöd från EU-programmet Horizon 2020 planerar företaget att under året dra igång bygget av en kommersiell anläggning på 2 MW. Även den kommer testas på Orkneyöarna innan turbinen erbjuds till försäljning. Under våren kom en rapport från Offshore Renewable Energy Catapult som beräknade att den brittiska tidvattenindustrin år 2030 kan generera 4 000 arbetstillfällen och ett värde som överstiger 16 miljarder kronor.