Energi

Företag och fack i kärnkraftspakt

Ett nätverk för kärnkraft har startats. Bakom står fackliga organisationer och arbetsgivarsidan som bland annat vill riva upp beslut, som innebär förbud mot ny kärnkraft.

Publicerad

Ett nätverk för framtidens energi bildades i förra veckan.

En anledning till bildande av nätverket är oklarheten om hur industrins elbehov ska klaras när dagens svenska kärnkraftverk avvecklas inom något decennium, enligt Metalls förbundsordförande Stefan Löfven. Han anser att det är hög tid att inte bara utveckla vind- och vågkraft utan även hög tid att släppa gamla tiders reflexmässiga kärnkraftsmotstånd.

-Alliansregeringens ickebeslut duger inte. En ny bred blocköverskridande energipolitisk överenskommelse som river upp förbud och gamla avvecklingsbeslut för svensk kärnkraft är nödvändig, säger han i en kommentar till Era.

Bakom nätverket står IF Metall, och andra fackliga organisationer som Pappers, Seko och elektrikerförbundet. Från arbetsgivarsidan ingår gruvindustrin, Svemin, plast- och kemiföretagen och Jernkontoret.

Samtidigt som nätverket bildades presenterades två nya webbsajter med information om kärnkraft.

www.karnkraftsinformation.seochwww.framtidensenergi.nuger olika aspekter om energikällan.