Energi

Flytande solcellsöar laddar elbåtar

Flytande solceller finns på olika håll i världen, här en bild från en reservoar i Manchester. Foto: United Utilities
Flytande solceller finns på olika håll i världen, här en bild från en reservoar i Manchester. Foto: United Utilities
Tunnfilmssolceller från företaget Midsummer kommer att testas i havsvatten i Solar Ocean-projektet. Foto: Midsummer
Tunnfilmssolceller från företaget Midsummer kommer att testas i havsvatten i Solar Ocean-projektet. Foto: Midsummer
Claes Fredriksson. Foto: Freethem Generation
Claes Fredriksson. Foto: Freethem Generation
Flytande solceller. Foto: Kyocera
Flytande solceller. Foto: Kyocera

Solceller som flyter i havet och laddar elbåtar och fartyg. En svensk företagsgrupp vill utveckla flytande solcellsöar.

Publicerad

Liknande solcellsöar finns redan i några insjöar på olika håll i världen. Det nya med den svenska idén är att solcellsöarna ska testas i saltvatten och förses med batterier.

Projektet leds av företaget Freethem Generation, som har ansökt om fyra miljoner kronor från Energimyndigheten för att testa konceptet på västkusten. Tolv övriga samarbetsparter står också bakom ansökan.

Tanken är att två olika koncept ska testas. Dels ska monokristallina solceller i en så kallad glas-glas-modul integreras i flytande betongpontoner. Dels ska tunnfilmssolceller flyta direkt på havsytan intill betongpontoner som fungerar som vågbrytare.

– Glas-glas-moduler har solceller åt båda hållen, så att man får en upptagningsförmåga åt två håll. De kan alltså ta upp ljusinstrålning även underifrån. De lär också vara tätare än klassiska solpaneler vilket gör att vi tror att de ska tåla saltvatten bättre, säger Claes Fredriksson, vd på Freethem Generation.

Läs mer:

Om företaget får pengar av Energimyndigheten ska de första testerna göras intill land, sannolikt på Orust eller Tjörn, sommaren 2018, med solcellssystemet förtöjt vid en marina. Därefter väntar tester längre ut i skärgården sommaren 2019. Då är det tänkt att solcellsplattformen ska förankras i havsbotten. I båda testfaserna ska litiumjonbatterier och laddstolpe integreras i solcellsplattformen.

I den första testfasen ska solcellsplattformen vara ansluten till elnätet för att kunna mata ut elektriciteten. Men i den andra fasen ska plattformen vara helt off-grid.

Målsättningen är att testerna ska visa vilket av de två plattformskoncepten som är det mest lämpade och om komponenterna över huvud taget klarar den utmanande miljön till havs.

– Det svåra är förankringarna och elkopplingarna mellan flytande paneler och batterier, att få dem att tåla saltvatten. Det ska egentligen inte vara så svårt för varje komponent i sig, men det gäller att få helheten att fungera, säger Claes Fredriksson.

Freethem Generation bedömer att en solcellsplattform på 20 gånger 4 meter kan ha en installerad toppeffekt på 16-22 kW och generera 15-20 MWh per år i svenska vatten. Och företaget räknar med att det går att ta fyra till fem gånger mer betalt för elektricitet till havs jämfört med på land.

Läs mer:

Än så länge finns inte särskilt många elbåtar, men Freethem Generation tror ändå att det kommer att finnas efterfråga på elladdning till havs och räknar med att marknaden successivt växer.

Claes Fredriksson ser också möjligheten att solcellsplattformarna kan ha fler funktioner, till exempel som avlastningscentral.

– Sedan kan en elskyttel köra lasten till land. Då får fartygen både laddning och lossning på plattformen, säger han.

Men än är det inte säkert att solcellsplattformarna kommer att testas nästa sommar. Energimyndigheten har ännu inte fattat beslut om bidragsansökan ska beviljas eller inte.

– Om vi får nej får vi titta på en annan lösning, antingen hitta en kund som vill ha detta direkt, eller göra en ny satsning senare, säger Claes Fredriksson.

Flera samarbetsparter

Projektet kallas för Solar Ocean och samlar 13 samarbetsparter.

Förutom Freethem Generation deltar bland andra Johanneberg Science Park, laddstationleverantören Charge Storm, likströmspecialisten Ferroamp, Orust kommun och forskare i elsystemoptimering från Chalmers.