Energi

Fler hämtar värme och kyla från berget

Intresset för att kyla och värma större fastigheter med energi från berget ökar. På Karlstads universitet byts fjärrvärmen ut mot ett energilager bestående av 270 borrade hål.

Publicerad

Inte bara småhus kapar elnotan med hjälp av bergvärme. Tekniken blir också vanligare för större fastigheter.

– En stor fördel är att vi kan täcka både behovet av värme på vintern och kyla på sommaren, säger Peter Karlsson, energi­strateg på Akademiska Hus Region Väst.

I vår sätts borren i marken för det hittills största marklagret hos Akademiska Hus. Hela Karlstads universitet – totalt 100 000 kvadratmeter – ska hämta värme på vintern och kyla på sommaren från 270 borrhål ner till 200 meters djup.

Marklagret ersätter fjärrvärme och kylmaskiner. Peter Karlsson räknar med att den totala mängden inköpt energi kommer att minska med cirka 70 procent.

Hålen borras under en stor parkering och som komplement till marklagret byggs där 20 solceller på stativ som följer solen. Dessa ska täcka ungefär 25 procent av extra elbehovet.