Energi

Eon beställer nytt vågkraftverk

De tre Pelamiskraftverken utanför staden Agucadoura i Portugal. Foto: Pelamis.
De tre Pelamiskraftverken utanför staden Agucadoura i Portugal. Foto: Pelamis.
Här ska Eon UK bygga en vågkraftspark med 7 Pelamiskraftverk.
Här ska Eon UK bygga en vågkraftspark med 7 Pelamiskraftverk.
Pelamis är uppbyggd efter en annorlunda idé jämfört med de flesta vågkraftstekniker, som antingen bygger på vertikala eller horisontella vågrörelser. Pelamis är 'planvinkelmodulerad'. Foto: Wikimedia Commons.
Pelamis är uppbyggd efter en annorlunda idé jämfört med de flesta vågkraftstekniker, som antingen bygger på vertikala eller horisontella vågrörelser. Pelamis är "planvinkelmodulerad". Foto: Wikimedia Commons.
Pelamis Platurus - gul sjöorm. Foto: Wikipedia
Pelamis Platurus - gul sjöorm. Foto: Wikipedia

Det spektakulära vågkraftsverket Pelamis var först i världen att producera el i kommersiell skala. Nu ska den andra generationens Pelamis börja byggas på hemmaplan i Skottland. Beställare är Eon UK.

Publicerad Uppdaterad

I vattnet utanför Agucadoura i norra Portugal finns världens första kommersiella vågkraftspark.

Den består av tre stycken Pelamisverk på vardera 750 kW, men det finns planer på att bygga ut anläggningen tio gånger så att den samlade effekten blir 20 MW.

Pelamis är en 140 meter lång och 3,5 meter tjock ”sjöorm”, uppbyggd av fyra flytmoduler som vickar mot varandra när ormen rör sig i vågorna.

I tre av modulerna finnshydraulmotorer och generatorersom tar upp vågenergin och omvandlar den till elektricitet.

Den nya Pelamisgenerationen, P2, som nu ska byggas på Leith-varvet i Edinburgh i Skottland, blir 40 meter längre än den nuvarande P1, men får samma effekt, 750 kW.

Enligt energibolaget Eon UK, som beställt den första P2-maskinen, blir den klar i höst och ska då fraktas till testplatsen European Marine Energy Center i Orkney, samma ställe där den ursprungliga Pelamiskonstruktionen testades.

Två nya Pelamisparker planerade
Sedan följer flera år av nya tester innan P2 är klar att installeras i den planerade vågkraftsparken Westwave utanför Cornwall i södra England.

Westwave-projektet drivs av Eon UK och Ocean Prospect och ska bestå av 7 stycken Pelamisverk med en samlad effekt på 5,2 MW.

Det andra planerade Pelamisprojektet är Orcadian Wave Farm två kilometer utanför Orkney i norra Skottland.

Orcadian Wave Farm ska bestå av 4 Pelamisverk med en samlad effekt på 3 MW. Det projektet drivs av energibolaget Scottish Power Renewables.