Energi

Energimyndigheten: ”Vi försöker städa upp krånglet”

Gustav Ebenå Foto: Oskar Lürén
Gustav Ebenå Foto: Oskar Lürén

Än så länge står solceller för mindre än 0,1 procent av den totala elanvändningen i Sverige. Men Energimyndigheten bedömer att det går att öka andelen till 10 procent.

Publicerad

Solcellskapaciteten i Sverige har ökat stadigt under senare år. År 2013 monterades nya solceller motsvarande 19 MW, 2014 växte siffran till 36 MW – och 2015 installerades 47 nya MW. Totalt sett har Sverige en sammanlagd solcellskapacitet om drygt 120 MW.

Trots detta står solcellerna för en liten del av den el som används i Sverige. År 2015 producerade landets solceller ungefär 120 GWh, vilket motsvarar cirka 0,08 procent av den totala elanvändningen.

Energimyndigheten bedömer att det är möjligt att öka andelen till mellan 5 och 10 procent till år 2040. Men då behövs ett nytt skatteavdrag, bättre kunskap och enklare regler.

Slutsatserna finns i Energimyndighetens förslag till solenergistrategi, som presenterades i höstas.

Läs mer:

I strategin föreslås flera justeringar av regelverket kring bidrag och stöd till solceller.

– Regelverket är extra krångligt för de små producenterna. Det försöker vi städa upp med vår solenergistrategi, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

Ett förslag handlar om att investeringsstödet för privatpersoner ska ändras till ett sol-rotavdrag. På så sätt skulle väntetiden för att få pengarna kunna kortas.

– Medan vi arbetade med strategin sänktes rotavdraget från 50 till 30 procent, men då sa vi att den gamla nivån skulle ligga kvar i vårt förslag om rotavdrag för solenergiinstallationer, säger Gustav Ebenå.

Från regeringshåll har det ännu inte kommit några konkreta förslag på basis av solenergistrategin.