ENERGI

Elimport räddade vinterns elförsörjning under kritiska timmen

Kraftledning mot grå bakgrund
Det var aldrig nära att elen skulle kopplas bort. Arkivbild.

En elimport som ungefär motsvarar vad tre kärnkraftsreaktorer hade producerat under en timme om de var i full drift. Så stort var behovet från utlandet när efterfrågan på el var som störst den gångna vintern, enligt Svenska kraftnät. Hade inte svenskarna dragit ner på förbrukningen hade det kunnat bli kritiskt.

Publicerad Uppdaterad

En kylig vindfattig morgon strax före jul och två kärnkraftsreaktorer på lagning. Det var lite halvkritiskt, åtminstone på förhand.

Mellan klockan nio och tio den 16:e december – då nådde Sverige den högsta elförbrukningen den gångna vintern. Det är vad Svenska kraftnät kallar vinterns topplasttimme. Elen kostade då drygt sex kronor per kWh på elbörsen Nord Pool.

Elanvändningen den timmen landade på 23 900 MW, ändå klart lägre än förra vinterns topplasttimme på 25 600 MW och betydligt lägre än de 26 500 MW som myndigheten tagit höjd för.

Aldrig nära

Inför vintern hade Svenska kraftnät varnat för att kortvarig elbrist med nedsläckningar som följd hade kunnat bli en realitet. Nu blev det inte så, tack vare att svenska hushåll och företag kraftigt dragit ner på elförbrukningen under hösten och vintern, vilket i första hand var en effekt av de skenande priserna på elektricitet.

Men om inte svenskarna blivit mer sparsamma, hade det då kunnat bli elbrist denna kalla vintermorgon? Två svenska kärnkraftsreaktorer var ju samtidigt nedstängda för lagning.

– Det blir spekulativt. Men vi hade importkapacitet kvar, säger Svenska kraftnäts driftschef Pontus de Maré som påpekar att det aldrig någon gång under vintern var nära att myndigheten skulle behöva koppla bort elen.

Nettoimport 147 timmar

Importen var ändå rekordhög just under denna topplasttimme, över 3 000 MWh, vilket motsvarar ungefär vad tre svenska kärnkraftsreaktorer kan producera under en timme om de är i full drift. Pontus de Maré understryker vikten av att Sveriges kablar sitter ihop med andra länders.

Det totala antalet timmar då Sverige var nettoimportör av el under vintern landade på 147 timmar eller totalt sex dygn, något fler än under förra vintersäsongen på 140 timmar. Även om antalet timmar med nettoimport (import minus export) var nästan oförändrat var nettoimporten desto större när den väl behövdes, 142 GWh jämfört med 87 GWh förra vintersäsongen.

Pontus de Maré påpekar att effektreserven, oljekraftverket i Karlshamn aldrig behövde användas fullt ut för att säkra den svenska elförsörjningen. Vid fyra tillfällen kördes det på minimieffekt.