Energi

Efterfrågan på olja ökar

Jämfört med lågkonjunkturåret 2009 kommer oljekonsumtionen i världen att öka i år med 80000 fat per dag, spår IEA.

Publicerad

Det är chefen för den internationella energianalysorganisationen IEAs oljemarknadsavdelning, David Fyfe, som i en intervju med Reuters hävdar att oljekonsumtionen i världen ökar mer än vad man tidigare prognostiserat.

Jämfört med 2009 kommer det dagliga behovet av olja i år att öka med 2,2 procent till 86,6 miljoner fat per dag, hävdar Fyfe.

För 2011 är IEAs uppskattningen att oljeförbrukningen stiger 1,5 procent jämfört med i år till 87,9 miljoner fat per dag.

Ett fat motsvarar 159 liter.