Energi

”Det ska bli mindre krångel med solel”

Johanna Nilsson
Johanna Nilsson
Johan Lindahl
Johan Lindahl
Sara Grettve Foto: Energimyndigheten
Sara Grettve Foto: Energimyndigheten

Bo Lindwalls solcellsinstallation var krånglig och gav mindre el än väntat. Men Energimyndigheten utlovar ljus vid horisonten.

Publicerad

Ny Teknik publicerade nyligen ett läsarbrev från Bo Lindwall, där han beskriver sina mestadels negativa erfarenheter av att skaffa solceller. Texten fick stor uppmärksamhet.

– Vi är medvetna om att det finns ett stort informationsbehov till privatpersoner om solel och vi jobbar vidare med det. Mycket ser ut att förbättras framöver, säger Johanna Nilsson, handläggare på Energimyndigheten.

Myndigheten har nyligen fått i uppdrag att utveckla en informationsplattform om solel. Syftet är att göra det enklare för presumtiva solcellsköpare. Men än är det oklart vilken typ av information som plattformen kommer att innehålla.

– Vi ska delrapportera plattformens omfattning och vilka målgrupper den ska vända sig till i april, berättar Johanna Nilsson.

Därför är det inte säkert att den kommer att innehålla den tjänst för utvärdering av solcellsinstallatörer som Bo Lindwall efterfrågar. Samma sak gäller för den checklista för avtal med solcellsleverantör som han vill se.

– Men en sådan checklista skulle säkert kunna vara en bra idé. Det är bra att vi får veta att det finns ett sådant önskemål så att vi kan ta med det i det vidare arbetet, säger Johanna Nilsson.

Branschorganisationen Svensk Solenergi känner igen många av de hinder som Bo Lindwall lyfte upp i sitt inlägg, men gläds åt att regeringen har visat att den vill förenkla för mikroproducenter. Till exempel infördes nyligen en lagändring som innebär att privatpersoner med solceller inte längre behöver momsregistrera sig för att sälja sin överskottsel.

– Utöver det finns det lagförslag och pågående utredningar som adresserar just de önskemål som Bo Lindwall framför, säger Johan Lindahl, talesperson på Svensk Solenergi.

Ett sådant exempel är slopade krav på bygglov för solcellsanläggningar. Under hösten har Boverket presenterat ett förslag som innebär att solcellsanläggningar som följer byggnadens form undantas från bygglov. Förslaget är ute på remiss, därefter blir det upp till riksdagen att besluta om det ska antas eller inte.

I sitt debattinlägg skriver Bo Lindwall att han vill se en branschorganisation som certifierar företag som monterar och driftsätter solceller, för att det ska bli lättare för konsumenter att välja seriösa leverantörer. Men det är ett önskemål som redan är förverkligat.

– Vi som branschorganisation finns, och tidigare certifierade vi installatörer. Dock kom det ett EU-direktiv som innebär att staten måste tillhandahålla certifieringen. Tyvärr har det tagit längre tid än vi har önskat att få den certifieringen på plats, men sedan ett år är den igång och 26 installatörer har hunnit certifiera sig, berättar Johan Lindahl.

Bo Lindwall nämnde också elcertifikatsystemet, som han tycker kräver mycket administration för lite pengar, i sitt inlägg. Det är en beskrivning som Energimyndighetens handläggare Sara Grettve och Johanna Nilsson håller med om. Men det pågår en utredning som kan leda till förändring.

– Regeringskansliet håller på med en utredning som handlar om förutsättningarna för att mindre anläggningar inte ska ingå i elcertifikatsystemet och vilken ytterligare ersättning anläggningarna istället bör få inom ramen för skattesystemet, berättar Sara Grettve.

Bo Lindwall tog också upp risken att behöva betala tillbaka en del av bidraget för solcellerna om mängden producerad el inte rapporteras in varje år. Här förtydligar Johanna Nilsson att rapporteringskravet endast gäller tre år efter att solcellerna har installerats.

– Om anläggningen inte har producerat som förväntat är det inget som påverkat storleken på bidraget. Det är om innehavaren inte skickar in uppföljningsformuläret som länsstyrelsen kan göra ett återbetalningskrav, säger hon.

I sitt inlägg berättar Bo Lindwall att leverantören lovade honom en återbetalningstid på tio år, vilket senare visade sig alltför optimistiskt. Hans slutsats är att privatpersoner måste vara beredda på en återbetalningstid på 20-25 år om de köper solceller.

Sara Grettve påpekar att investeringskalkyler alltid beror på vilka antaganden man gör.

– Ett generellt råd för privatpersoner är att ifrågasätta dessa antaganden, och det kan vara bra att ta hjälp av energi- och klimatrådgivare i kommunerna, säger hon.