Energi

Det räcker inte att sälja kolkraftverk

Fynsverket i Danmark står på Vattenfalls säljlista som offentliggjordes i veckan. Foto: Vattenfall
Fynsverket i Danmark står på Vattenfalls säljlista som offentliggjordes i veckan. Foto: Vattenfall
Så mycket koldioxid släpper Vattenfall ut, i land för land. Grafik: Jonas Askergren, Foto: Scanpix
Så mycket koldioxid släpper Vattenfall ut, i land för land. Grafik: Jonas Askergren, Foto: Scanpix

Vattenfall väntas nu sälja sina kolkraftverk i Polen och Danmark. Åtgärden kan dock bara minska utsläppen av koldioxid med 12 miljoner ton –  hälften av den utlovade utsläppsminskningen. Mer måste till.

Publicerad

Vattenfall ska i fortsättningen bara satsa i – Sverige, Tyskland och Nederländerna – som man kallar sina kärnländer. Det ska jämföras med de tidigare målet europeisk expansion.

Kovändringen meddelades av koncernchef Øystein Løseth på tisdagen, i samband med att företagets nya strategi presenterades.

Ett av målen är att pressa ned bolagets kostnader. Ledningen planerar dels att dra ned på personal dels att minska investeringsbudgeten med 36 miljarder på fem år, till 165 miljarder.

Ett annat mål är att minska bolagets utsläpp av koldioxid. Detta som ett led i de nya ägardirektiven från staten om att bedriva en ”miljömässigt hållbar energiproduktion” inte bara Sverige, utan nu dessutom även utomlands.

I dag uppgår CO2-utsläppen från Vattenfalls verksamheter till 90 miljoner ton per år. Fram till år 2020 ska de minskas till cirka 65 miljoner ton – 25 miljoner ton ska alltså bort.

Isadora Wronski, svenska Greenpeace expert på kolkraften, anser målet alldeles för lågt satt:

– 65 miljoner ton är ungefär lika mycket som Sverige som land släpper varje år. Vattenfalls minskning är absolut inte tillräckligt med tanke på de klimatproblem vi står inför, säger Isadora Wronski.

Vattenfall vill delvis minska utsläppen genom sälja ut kolkraftverk.

Bolaget äger sammanlagt 17 kolkraftverk i Tyskland, Nederländerna, Polen och Danmark.

Är det kolkraftverken i Polen och Danmark som kan komma att avyttras?

– Ja, men inga beslut är dock tagna, vi kommer att se över våra verksamheter, säger Caroline Rylander, pressekreterare i koncernen.

I Polen och Danmark driver bolaget sammanlagt sju kolkraftverk. Tillsammans släpper dessa ut dryga 12 miljoner ton koldioxid per år, enligt Vattenfalls presstjänst.

Att enbart sälja dessa räcker alltså inte för att Vattenfall ska nå de egna CO2-målen om att minska med 25 miljoner ton.

Enligt Caroline Rylandet kommer Vattenfall även att ta till fler åtgärder, som att ersätta en del av kolet med biomassa i vissa anläggningar.

(Det har man delvis gjort i några av de verk man nu vill sälja som vid  Zeran-verket i Polen och  på Amagerverket i Danmark.)

Vattenfalls kolkraftverk i Polen och Danmark är små i förhållande till Vattenfalls tyska jättar: Jänschwalde, Schwarze Pumpe och Boxberg.

I två av dem testar man att vid sidan av att elda med brunkol också att elda med exempelvis flis, halm, avloppsslam, benmjöl och rivningsvirke.

Vid Schwarze Pumpe i Östra Tyskland finns också en pilotanläggning för  att fånga in och ta om hand om koldioxiden. Tekniken kallas CCS, Carbon Capture Storage.

Samtidigt planeras en fullskaleanläggning med CCS-teknik vid Jänschwalde. Kolkraftverket är bland de smutsigaste i Europa och släpper ensamt ut ungefär 23 ton miljoner koldioxid per år. De kan komma att säljas.

Verken Vattenfall väntas behålla:

Polen

 • Sierkierki, kapacitet 620 MW el och 2081 MW värme, bränsle kol. (Vattenfall bygger om ett block till sameldning med biobränslen.)
 • Zeran, kapacitet 350 MW el och 1561 MW värme, bränsle kol. (Här har man också börjat samelda med biobränsle, 315 MW)
 • Pruszkow, kapacitet 8 MW el och 186 MW värme, bränsle kol.
 • Kaweczyn 605 MW, värme.

Danmark:

 • Nordjyllandsverket, 741 MW el och 462 MW värme.
 • Fynsverket, 656 MW el och 966 MW värme.
 • Amagerverket , 438 MW el och 747 MW värme.

Källa: Vattenfall

Tyskland

 • Reuter, 765 MW el och 1020 mW värme.
 • Tiefstack, 189 MW el och 785 MW värme.
 • Rostock, 553 MW el och 300 MW värme.
 • Jänschwalde, 3 000 MW el och 458 MW värme.
 • Lippendorf,  920 MW el och 310 MW värme.
 • Schwarze Pumpe, 1 600 MW el och 120 värme.
 • Boxberg, 1 900MW el och 150 MW värme.
 • Moorburg, färdigbyggt 1 649 MW el samt värme

Nederländerna

 • Buggenum, 253 ME el och 0 värme.
 • Hemweg, 650 MW el och o värme.

Källa: Vattenfall