Energi

Deras uppdrag: Stoppa utsläpp av mikroplast

Problemet med de små plastbitarna är att de binder olika miljögifter och att de kan tas upp av plankton och därmed spridas uppåt i näringskedjan. Foto: Folke Rydén Production
Problemet med de små plastbitarna är att de binder olika miljögifter och att de kan tas upp av plankton och därmed spridas uppåt i näringskedjan. Foto: Folke Rydén Production

Plastpartiklar i haven hotar djurlivet och människors hälsar. Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och åtgärda de viktigaste källorna till mikroplast.

Publicerad

Små plastpartiklar i haven kan komma från större plastföremål som har brutits ner till mindre beståndsdelar eller från kosmetiska produkter och kemiska hushållsprodukter där mikroplast tillsätts för att ge en skrubbande funktion.

Även textilier av fleece kan släppa ifrån sig ett betydande antal plastfibrer. Andra källor till utsläpp är slitage av bildäck, båtskrov och målade ytor.

Marina djur som filtrerar vatten för att få föda, till exempel blåmusslor och djurplankton, får i sig plastpartiklarna. Eftersom miljögifter binder hårdare till plast än till naturliga partiklar får de marina djuren också i sig höga halter gifter. Det kan i sin tur påverka giftmängden i de livsmedel från havet som människor äter.

Naturvårdsverket får i uppdrag av regeringen att åtgärda de viktigaste källorna till mikroplast. Arbetet ska pågå fram till sommaren 2017 och genomföras i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda myndigheter.

Ett liknande uppdrag har forskare från Göteborgs universitet, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och IVL Svenska miljöinstitutet i ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av det statliga forskningsrådet Formas. Forskarna ska studera förekomst av mikroplast i Kattegatt och Skagerrak och försöka ta reda på varifrån den kommer, rapporterar Sveriges Radio.

Gilla Ny Teknik på Facebook