ENERGI

Den tidigare oljekällan blev ett vattenbaserat energilager 

Se små sprickor som finns i oljekällan vidgas med lera.
Se små sprickor som finns i oljekällan vidgas med lera.

Trycket i den tidigare oljekällan får vattnet att driva en turbin. Nu har ett företag i Texas testat sitt energilager som även drar nytta av geotermisk energi – så hög är verkningsgraden.

Texasföretaget Sage Geosystems har använt en metod från olje- och gasindustrin för att skapa ett energilager.  

Olje- och gasbranschen använder borrslam för att underlätta borrningen – Sage Geosystems pumpar ner samma typ av vätska under högt tryck i exempelvis gamla gas- eller oljekällor för att vidga tunna sprickor i berget. 

Därefter pumpas vatten ner under högt tryck, som fortsatt håller de vidgade sprickorna öppna. När ventilen sedan öppnas så får trycket från det omgivande berget vattnet att skjutas upp genom rören med en kraft som är nog stor för att driva en turbin. 

Samma elmotor och pump som tvingar ner vattnet i källan kan omvänt användas som turbin och generator. Det skriver New Atlas

Testades i Texas

Systemet kallat Earthstore testades i Starr county i Texas, och enligt startupen har deras energilager en verkningsgrad på mellan 70 och 75 procent. De hävdar att en källa som mest kan ha en effekt om 3 MW om vattnet släpps med maximal kraft. 

Men det går också välja ett lägre uttag under en längre period. Under testet alstrades 1 MW under 30 minuter – samt 200 kW under 18 timmar. Det skriver Sage Geosystems i ett pressmeddelande

Det går även att kombinera Earthstore med bergvärme, där en värmeväxlare omvandlar hettan till el. Oljekällornas stora djup innebär att man kan nå temperaturer på 180-220 °C, och konceptet med de vidgade sprickorna ger en långt större kontaktyta än konventionell bergvärme. Som bieffekt ökar värmen trycket och därmed den hastighet som vattnet kan skickas genom turbinen. Systemets vätskeförluster ligger på 1-2 procent, och en annan viktig aspekt är att processen inte verkar ge upphov till seismisk aktivitet.