Energi

Defkalion visade ritning
men ingen teknik

Alexandros Xanthoulis
Alexandros Xanthoulis
Hyperion i genomskärning. Modell med flera reaktorkammare – cylindriska hål i ett massivt metallstycke samt mindre hål för kylmedium runt reaktorkamrarna (klicka på bilden).
Hyperion i genomskärning. Modell med flera reaktorkammare – cylindriska hål i ett massivt metallstycke samt mindre hål för kylmedium runt reaktorkamrarna (klicka på bilden).

UPPDATERAT: Grekiska Defkalion visade på onsdagen prototypritningar av värmeapparaten Hyperion som potentiellt konkurrerar med Andrea Rossis ”E-cat”. Dock presenterades ingenting som verifierade att tekniken fungerar.

Publicerad

(English version here).

De dokument som Defkalion publicerade på onsdagen innehöll detaljerade tekniska specifikationer för värmeapparaten Hyperion.

Specifikationerna gällde sensorer, pumpar, kylmedium, material, värmeväxlare, temperaturområden samt mått och vikt. Den termiska uteffekten angavs till mellan 5 och 45 kilowatt, beroende på modell.

Sist i specifikationerna fanns även en allmän beskrivning av den reaktion som uppges vara värmekällan. Den beskrivs som ”Chemically Assisted Low Energy Nuclear Reactions caused by Nickel and Hydrogen Nuclei”.

Beskrivningen påminner i stora drag om den reaktion som skulle kunna vara värmekällan i Andrea Rossis energikatalysator.

Defkalion, som tidigare hade ett avtal med Rossi om licensiering av grundtekniken i energikatalysatorn, säger sig nu ha lyckats utveckla denna teknik på egen hand.

Dock fanns vid presentationen inga rapporter om att Defkalions teknik verifierats eller att någon utomstående fått se den i drift.

Enligt Defkalions pressmeddelande är flera institutioner intresserade av att göra oberoende test av tekniken.

Flera källor uppger för Ny Teknik att de fått sådana erbjudanden och att de är intresserade. De uppger samtidigt att sådana prov skulle ha genomförts redan i oktober 2011 men att de successivt skjutits upp.

Defkalion beskrev dokumenten som specifikationer av en prototyp och uppgav att färdiga produkter ska nå marknaden under 2012. Företaget sa sig också ha kontakt med 850 företag i 60 länder som är intresserade av licenser på produkten. Licenserna kostar 40,5 miljoner euro per fabrik.

Den korta utvecklingstiden – Defkalion registrerades i april 2011 och avtalet med Rossi bröts i augusti – kan jämföras med att forskning bedrivits inom kall fusion av ett hundratal forskare sedan 1989.

Ny Teknik frågade därför Defkalion om samarbeten med externa forskare, och fick svaret:

"Vi har 27 forskare som arbetar hos oss. Det finns absolut inga externa samarbeten."

Professor Christos Stremmenos, som etablerade de första kontakterna mellan Rossi och Defkalion, och formellt fortfarande är teknikchef i företaget, är mycket kritisk.

I ett brev till Ny Teknik understryker Stremmenos att han inte på något sätt bidragit till den teknikutveckling som Defkalion säger sig ha bedrivit sedan avtalet med Rossi bröts.

Han påpekar också att han av etiska skäl inte haft någon kontakt med Defkalion sedan omkring ett halvår, och försäkrar att Rossis teknik aldrig överförts till Defkalion.

Andrea Rossi å sin sida slår fast att hans teknik inte kan ha kopierats, trots att Defkalions representant Alexandros Xanthoulis i augusti uppgav sig känna till innehållet i Rossis reaktor.

Rossi varnar även för produkter som sägs vara "en uppgraderad kopia av energikatalysatorn".

- - - -

UPPDATERAT (1 dec): Gällande det tidigare påståendet från Defkalion att man vet vad Rossis reaktor innehåller, har Defkalion nu förklarat att det rörde sig om en mätning vid Universitetet i Padova (inte Siena), där analyser av använt nickelpulver faktiskt gjorst på uppdrag av Rossi.

Mätningen i Padova redovisades i Rossis och Focardis beskrivande artikel av tekniken från 2010.

- - - -

UPPDATERAT 2 (1 dec): I en intervju med Ny Teknik, uppgav Alexandros Xanthoulis, representant för ägarna av Defkalion:

- Defkalion började tänka på att utveckla sin egen teknik i juli 2011.
- 12 prototyper av Hyperion är nu i drift.
- Fabriken på 11.000 kvadratmeter i staden Xanthia kommer att vara klar om fyra månader.
- Defkalions labb kommer att flyttas till ett 2500 kvadratmeter stort labb i anläggningen i Xanthia om ett par veckor.
- 19 licensavtal har undertecknats.
- Inga pengar har ännu överförts. Intresserade företag sätter in 500.000 euro på ett spärrat konto innan de testar en färdig produkt. Hälften av licensavgiften på 40,5 miljoner euro ska betalas vid leverans av know-how, och resterande del efter tio dagars drift av en fabrik för tillverkning av Hyperion-produkter.
- 27 forskare arbetar på Defkalion
- Totalt är 40 personer anställda på Defkalion.

Xanthoulis gav ingen ytterligare information om verifiering av grundtekniken, förutom att den kommer att göras av oberoende parter senare i år.

- - - -

UPPDATERAT 3 (1 dec). Från Defkalions forum:
- Det angivna priset för en multireaktorenhet (upp till 45 kW termisk effekt) är 5500 euro plus moms.
- Ett 3 mm skikt av "Ecomass" används för att skärma av gammastrålning.
- Genomsnittlig starttid för reaktorn uppges vara 6,5 minuter.

- - - -

Defkalion svarar på frågor på sitt forum. Samtliga svar från Defkalion i forumet nås via den här sökningen.

Rossis energikatalysator

Defkalion's scientific R&D team has successfully managed to trigger and monitor Chemically Assisted Low Energy Nuclear Reactions caused by Nickel and Hydrogen nuclei. Following extensive experimentation on the preparation, cleaning and degassing of Nickel clusters and atomic Hydrogen systems, valuable knowledge has been gained. Tha data was obtained from conventional, non-specifically designed for LENR instrumentation, such as mass-spectrometer, gas-chromatographer, Wilson camera [chamber?], SEM spectra and others.

Such measurements gave us strong evidence on the activation mechanisms of Nickel that allow the nuclear capture of Hydrogen (the "breaking" of the Coulomb barrier), as well as thermalization mechanism in a dynamic system of multi-stage set of reactions. Due to the elapsed time between the phenomena and their measurements using the above mentioned instrumentation, an incomplete proof of theories still exists. However, the obtained data provide[ed] us with a solid basis to control the triggering and termination conditions of the Ni-H reactions within Hyperion reactors, as well as the necessary conditions for stable performance.

Rossis energikatalysator, "E-cat",  laddas med nickelpulver samt ett antal hemliga katalysatorer och trycksätts med vätgas. Överskottsvärme produceras möjligen genom en okänd form av kärnreaktion med nickel och väte inblandade.

En rad halvpublika demonstrationer har gjorts för att visa att nettoenergi frigörs, men ännu har inget oberoende test gjorts.

Den 28 oktober testades en anläggning bestående av 107 moduler av en anonym kund. I en rapport hävdade kunden att 479 kW nettoeffekt frigjordes under självgående drift.