Energi

Därför tror Finland på kärnkraften

Klimatfrågan, tekniktro och starka band mellan politiker och industrin. Det är några av orsakerna till Finlans positiva attityd till kärnkraft.

Publicerad

Medan Tyskland fattat beslut om att avveckla kärnkraften efter katastrofen i Fukushima i mars i år fortsätter Finland att satsa på ny kärnkraft.

Förutom det starkt försenade bygget av landets femte kärnreaktor i Olkiluoto har kärnkraftbolaget Fennovoima nu fattat beslut om att bygga sin första reaktor i Pyhäjoki som därmed blir landets sjätte.

Men varför är finlandarna så positiva till kärnkraft- Ny Teknik ställer frågan till Ilkka Ruostetsaari professor i statskunskap vid Tammerfors universitet och som forskar i energipolitik.

- Det finns inte bara en förklaring. En är naturligtvis att kärnkraften inte producerar någon koldioxid och miljöfrågan har blivit allt viktigare, säger han.

Att förlita sig mer på rysk gas ses därför inte som något alternativ.

Men en annan viktig förklaring har med finnarnas mentalitet att göra, menar han.

- Överlag är opinionen ”lugn” i Finland. Folk litar på staten och på experter som säger att tekniken är säker.

Fukushima har påverkat opinionen, men inte så starkt som i många andra länder. Ilkka Ruostetsaari hänvisar till exempel till en mindre undersökning i Uleåborg. Där svarade två tredjedelar att Fukushima-katastrofen inte påverkat deras syn på kärnkraft.

Den finska industrins stora elbehov är en annan viktig faktor. För att skogs- och pappersindustrin ska kunna vara kvar i Finland krävs tillgång på billig el. Skogsbolagen lobbar därför hårt för en kärnkraftsvänlig politik.

De täta banden mellan politiker och de stora statsägda energibolagen som Fortum, Neste Oli och Vapo spelar också stor roll.

- Det finns många personliga band eftersom de sitter i samma styrelser.

När det finska parlamentet gav klartecken för ytterligare två reaktorer 2010 skedde det utan samma debatt som vid en motsvarande omröstning 1993, enligt Ilkka Ruostetsaari.

- Nej, debatten i Finland kretsar i dag kring eurokrisen och invandringsfrågor, säger han.