Energi

Cityläget den stora utmaningen för kraftvärmeverket

Det nya biokraftvärmeverket i Värtahamnen befinner sig i driftsättningsfasen. Ånga från toppen vittnar om att det redan levererar  el och värme. Foto: Christian Rhen
Det nya biokraftvärmeverket i Värtahamnen befinner sig i driftsättningsfasen. Ånga från toppen vittnar om att det redan levererar  el och värme. Foto: Christian Rhen
På två sidor har byggnadens utformning anpassats till de gamla ekarna. Foto: Christian Rhen
På två sidor har byggnadens utformning anpassats till de gamla ekarna. Foto: Christian Rhen
Flera nya tunnlar har byggts för flishanteringen vid verket. ”Det är väldigt mycket specialkonstruktion över anläggningen”, säger Monica Lundgren, logistikansvarig. Foto: Christian Rhen
Flera nya tunnlar har byggts för flishanteringen vid verket. ”Det är väldigt mycket specialkonstruktion över anläggningen”, säger Monica Lundgren, logistikansvarig. Foto: Christian Rhen
Projektledare Mats Strömberg visar transportbanden som tar fliset från hamnen till lagret och vidare till pannan. Foto: Christian Rhen
Projektledare Mats Strömberg visar transportbanden som tar fliset från hamnen till lagret och vidare till pannan. Foto: Christian Rhen

Fortums nya biokraftvärmeverk ligger mitt i Stockholms stadsmiljö. Det har skapat särskilda utmaningar för bygget. Stora delar av flishanteringen har lagts i underjorden.

Publicerad

Fördelen med att placera den nya anläggningen i Värtahamnen är att det är nära till Stockholms fjärrvärmenät.

– Men här är vi begränsade både i höjdled och ytled. Därför transporterar och lagrar vi bränslet underjordiskt. Det är lite James Bond över det hela, och fullkomligt unikt i världen, säger Mats Strömberg, Fortum Värmes projektledare för bygget.

Fliset som används för att generera el och värme anländer via tåg och båt. Sedan går det på transportband till ett underjordiskt lager, 40 meter under jord, och därefter vidare till pannan.

– Totalsträckan under jord är ungefär en kilometer, berättar Mats Strömberg.

Själva pannan är nedsänkt 14 meter under marknivån. Det är en eftergift till detaljplanen, som endast tillåter 22 meters bygghöjd på platsen. Men genom att byggnaden har utformats med tre avsatser, så att den ser ut ungefär som en bröllopstårta, fick hela anläggningen ha en totalhöjd på knappt 50 meter.

– Det är en finess. Annars hade vi behövt sänka pannan under havsnivå, med betydligt större kostnader och risker för inläckage av vatten, säger Mats Strömberg.

Byggnaden har också fått ett annorlunda utseende på grund av de tre gamla ekar som växer på platsen. På två sidor har väggarna anpassats efter träden.

– Vi har byggt runt ekarna för att de har stora miljövärden och för att få en trevlig miljö. De här ekarna har flera hundra år på nacken, berättar Viktoria Raft, presschef på Fortum Värme.

Bygget har pågått sedan januari 2013 och är snart klart. Just nu pågår driftsättningen, vilket innebär att anläggningen redan har börjat leverera el och värme. Än så länge är Mats Strömberg mer än nöjd med verkets produktionsförmåga.

– Vi har den högsta ångdatan på biokraftvärmeverk i Sverige och jag skulle tro den högsta i världen. Det betyder att vi har högt tryck och hög temperatur på ångan, vilket gör att vi får ut mycket el från bränslet.

Samtidigt är det med blandade känslor han nu ser projektet färdigställas. Två medarbetare har omkommit och en har skadats under byggtiden. På olycksplatsen intill pannan brinner några gravljus till minne av de omkomna.

– Jag är stolt över det här jättelika och utmanande projektet, men det är klart att man minns tillbaka med sorg, säger Mats Strömberg.

Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk

Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk ska generera värme och el av restprodukter från skogsindustrin, till exempel flis, bark, grenar och kvistar. Bränslet kommer att omvandlas till 750 GWh el och 1 700 GWh värme per år.

Fortum räknar med att den nya biobränsleledade anläggningen kommer att minska koldioxidutsläppen i Europa med cirka 650 000 ton varje år genom att den ersätter fossil el.

Kostnaden för kraftvärmeverket väntas bli mellan 4,5  och 5 miljarder  kronor.

Fortum Värme är ett bolag som ägs  till lika delar av  Fortum och Stockholms stad.