Energi

Chalmers ska lyfta svensk vindindustri

Danmark har kört om Sverige så det stänker när det gäller vindkraft. Vindkraftsparken Lillgrund både byggdes och servas av danskarna. Men nu gör Sverige motstånd. Foto: Lars Anders Karlberg
Danmark har kört om Sverige så det stänker när det gäller vindkraft. Vindkraftsparken Lillgrund både byggdes och servas av danskarna. Men nu gör Sverige motstånd. Foto: Lars Anders Karlberg

Med 100 miljoner kronor i forskningsbudget ska svensk vindkraftsindustri glömma tidigare misstag och ge danskar och tyskar en ny match.

Publicerad

Luften gick ur den svenska vindkraftsindustrin i slutet på 80-talet när danska och tyska företag satte full fart och blåste svenskarna av banan.

Men nu ska svensk vindkraftsindustri ta revanch och väckas till liv med ett nytt vindkraftstekniskt forskningsprogram på Chalmers i Göteborg.

- Det finns ett starkt intresse från vindkraftsindustrin att starta tillverkning av vindkraftverk i större skala i Sverige.

Det hävdar Mattias Rapp, ordförande i den nya satsningen Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och centrumföreståndaren, docent Ola Carlson vid Chalmers tekniska högskola.

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SVTC) ska stödja svensk industri med kunskap om konstruktionsteknik inom området vindkraft.

På torsdag kommer den nya satsningen att presenteras mer i detalj i samband med den stora vindkraftsmässan Vind 2010 på Svenska Mässan i Göteborg.

Man räknar med att ha ett tiotal doktorander i forskningsprojekt som går ut på att förbättra vindkraftsverkens konstruktion för att sänka kostnaderna både i tillverkningen  och i underhållet.

- Stärkt vindkraftskompetens i Sverige ger också förutsättningar för nya företag med kapacitet att leverera hela vindkraftssystem från Sverige, sade Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger i samband med att Energimyndigheten gav klartecken till finansieringen av den nya satsningen.

Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum får en budget på 100 miljoner kronor under projektperioden fram till den 31 december 2013.

En tredjedel av projektet finansieras av Energimyndigheten, en tredjedel av Chalmers och en tredjedel av de företag som går in som partners i programmet.

Hittills är det sex industri- och energiföretag som gått in som deltagare i verksamheten – SKF, ABB, Göteborgs Energi, General Electric, Marström Composite och Priventus Energiteknik.

- Det finns ett par företag till som är intresserade och diskussioner pågår, säger Anna Carlén, handläggare på Energimyndigheten.

SKF är sedan länge en stor leverantör av växellådor och system vindkraftstillverkare över hela världen.

Också ABB är en av de stora underleverantörerna till världens vindkraftsindustri.

Amerikanska General Electric köpte förra året det svensk-norska vindkraftsföretaget Scanwind och har lagt sin forskning och utveckling om stora vindkraftverk i Sverige.

Däremot inte tyska Enercon med i satsningen. Enercon har en stor tornfabrik i Malmö, i Kockums gamla u-båtshall. Inte heller svenska Morphic, som bygger vindkraftstorn i Kristinehamn, är med.