Energi

Cap Gemini: Elförsörjningen i Europa är hotad

I delar av Europa är elförsörjningen hotad i år. Nästa år ser det ännu värre ut. Det konstaterar konsultbolaget Cap Gemini i sin årliga energimarknadsrapport.

Publicerad

Enligt Cap Gemini är el- och gasmarknaden i Europa orolig. Den kännetecknas av stängningar av gaseldade anläggningar och ökande energipriser för slutkunden.

Enligt en uppskattning från International Energy Agency behöver cirka 2 200 miljarder dollar investeras i elinfrastruktur fram till 2035. Men det kommer att bli svårt att skaka fram så mycket pengar.

På grund av krisen mellan Ryssland och Ukraina kan tillgången på gas hotas i vinter för de europeiska länder som får sin gas från Ryssland. Av den gas som konsumeras i Europa kommer 30 procent från Ryssland, varav hälften går via Ukraina. I juni 2014 stängde Gazprom gasleveranserna till Ukraina, för tredje gången under de senaste åtta åren.

Cap Gemini rekommenderar tre åtgärder för att säkra gastillgången i EU: öka importen av flytande naturgas, bygga nya förvaringsmöjligheter och gynna gasledningar som inte passerar genom Ryssland.
Följ Ny Teknik på Facebook!