Energi

C vill sänka elnätsavgifter med 30 procent

Centerpartiledaren Annie Lööf presenterar energiförslag vid en pressträff i riksdagen. Foto: Ali Lorestani/TT
Centerpartiledaren Annie Lööf presenterar energiförslag vid en pressträff i riksdagen. Foto: Ali Lorestani/TT

Centerpartiet vill sänka elnätsavgifterna med minst 30 procent. Det är ett av förslagen som partiet nu presenterar för att få bukt med de höga elpriserna.

Publicerad

Centerpartiet vill pressa ner elpriserna i vinter och kommande vintrar med flera nya förslag. Enligt partiets egna beräkningar innebär förslagen totalt en sänkning på mer än 5 700 kronor i månaden i vinter för en villa med genomsnittlig förbrukning i södra Sverige.

– Vi har i dag ett rekordhögt elpris i Sverige och det drabbar framför allt södra Sverige, säger partiledaren Annie Lööf på en pressträff.

Cirka 2 500 kronor – per år

Ett av förslagen handlar om att sänka elnätsavgifterna med minst 30 procent för alla hushåll. Enligt partiet skulle det för en genomsnittlig villa i Stockholmsområdet innebära en besparing på cirka 2 500 kronor årligen.

Elnätsavgiften är den kostnad som konsumenter betalar för att få elen transporterad till sitt hem och består av en fast och en rörlig del, varav den sistnämnda varierar beroende på hur mycket el som används.

Centerpartiet vill också sänka elpriset genom mothandel, som enligt förslaget innebär att Svenska kraftnät ges i uppdrag att upphandla kraftproduktion som kan utnyttjas vid höga elpriser. En ökad biokraftproduktion kan bidra till att snabbt pressa ner priset igen, enligt partiet.

Vill införa "grönt avdrag"

Utöver det vill Centern se ett grönt avdrag på 50 procent, som mest 25 000 kronor, för att installera värmepump, fjärrvärme eller bergvärme.

Partiet vill också vidta åtgärder för att Sverige ska kunna fördubbla sin elproduktion till år 2030, något som de tidigare lyft fram i sin handlingsplan med 35 punkter för att öka den utsläppsfria elproduktionen under nästa mandatperiod.