Energi

Bygg ditt eget vindkraftverk

Glöm inte söka bygglov
Glöm inte söka bygglov

Vill du bygga ditt eget vindkraftverk? För dig som ännu inte vågat har Energimyndigheten kommit ut med råd om hur man gör.En sak är säker - helt lätt är det inte.

Publicerad

Tillstånd, ekonomi och tekniska krav är några av de viktiga ingredienserna i den faktabroschyr som nu finns på Energimyndighetens hemsida.

Innan du ens börjar tänka på att bygga - kolla att du bor på en blåsig plats. Annars lär det inte löna sig, råder Energimyndigheten.

Det finns olika metoder att bedöma vindtillgången och man måste tänka på att hus, stora träd och andra föremål bromsar vinden.

I broschyren får du hjälp angående kostnader och vad ett vindkraftverk ger. Utfallet är olika och det beror på om du ska använda vindelen privat eller om du tänker sälja den.

De tekniska kraven är flera och just vindkraftverk hör till de produkter som måste vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren garanterar att verket uppfyller de krav som myndigheterna ställer.

För att kunna bygga ett vindkraftverk måste du få ett godkännande av elnätsföretaget, även om din mölla är ansluten till husets elinstallation. Elnätsföretaget måste av säkerhetsskäl kunna stänga av all produktion vid arbete på nätet.

Om din anläggning är tekniskt okej måste det dock till synnerliga skäl för att elnätsföretaget ska kunna vägra dig att ansluta ditt vindkraftverk till nätet.

Innan du sätter spaden i jorden - glöm inte att söka bygglov. Och kom ihåg att informera dina grannar.