Energi

Bryggerilarm: Smutsig gas hot mot ren öl

Tyska ölbryggerier slår larm hos förbundskansler Angela Merkel och varnar för att skiffergasutvinning hotar den tyska öltillverkningen.

Publicerad

I ett brev till förbundskansler Merkel varnar bryggeribranschens organisation för att skiffergasframställning med metoden fracking (hydraulisk frakturering) hotar förstöra grundvattnet, och därmed förutsättningarna för att framställa öl enligt de omhuldade tyska renhetslagarna.

Vid skiffergasutvinning pumpas vatten bladat med kemikalier under högt tryck ner i gasförande skifferlager på stor djup i marken. Skifferlagren spräcks och gasen frigörs.

Kritik finns sedan länge mot att metoden riskerar att förstöra grundvattentäkter i områden där gasen utvinns.

Tyskland överväger att låta testa fracking på olika ställen i Tyskland för att utröna om skiffergasutvinning är möjlig i landet.

Men bryggerinäringen anser att förbundsregeringen inte tillräckligt slår vakt om att grundvattnet inte förorenas i samband med försöken.

Renhetslagarna har en månghundraårig tradition i Tyskland och uppmärksammades i en EG-dom 1987. Så tidigt som år 1516 ska ett renhetspåbud ha reglerat att öl endast får bryggas med humle, malt och vatten.