Energi

Brev till Hatt: ”Solelen tar död på solvärmen”

De statliga subventionerna till importerade solceller konkurrerar ut den svenska solvärmeindustrin. ”Sänk solcellsstödet till 20 procent och ge solvärmen lika mycket”, skriver Västmanlands Energiförening i ett brev till energiminister Anna-Karin Hatt.

Publicerad

- Den ensidiga satsningen på solel innebär att den spirande solvärmemarknaden håller på att kvävas. Den har nästan halverats under 2012, skriver Stefan Springmann, ordförande i Västmanlands Energiförening, i sitt brev till Anna-Karin Hatt.

Regeringen föreslår i sin budget att stödet till solcellsinstallationer förlängs till 2016 och att 210 miljoner kronor anslås för detta.

Den som investerar i en solcellsanläggning kan få 45 procent av installationskostnaden betald av staten.

Den som i stället satsar på solvärme får inget bidrag, trots att de båda teknikerna konkurrerar om samma yta på villataken.

För den som får bidrag till sin solcellsinstallation blir återbetalningstiden så kort som 10 år, förutsatt att solelen får kvittas mot den köpta elen, så kallad nettodebitering.

För en solvärmeanläggning utan bidrag blir återbetalningstiden 15-25 år, beroende på förutsättningarna, enligt Västmanlands Energiförening.

- Därför bör ett allmänt investeringsstöd för både solfångare och solceller på 20 procent införas, skriver Stefan Springmann i sitt brev till Anna-Karin Hatt.

På detta sätt blir stödet till solenergi teknikneutralt och solvärmeindustrin, som till största delen är inhemsk, får en chans att hävda sig, menar Västmanlands Energiförening.

För att inte bromsa utvecklingen av solceller bör regeringen tillåta nettodebitering på månadsbasis, där den egenproducerade solelen som matas ut på nätet får kvittas rakt av mot den inköpta elen.

Läs hela brevet via länken här till höger.