Energi

Bråttom att dela ut statens extra energistöd

Vågenergiföretaget Seabased är ett av de 36 företag som sökt projektbidrag från Energimyndigheten. Foto: Fortum, som är medsökande
Vågenergiföretaget Seabased är ett av de 36 företag som sökt projektbidrag från Energimyndigheten. Foto: Fortum, som är medsökande
Lars Guldbrand
Lars Guldbrand

- Det här blir inte lätt. Det finns många bra projekt att välja mellan. Men det är bråttom om inte pengarna ska frysa inne, säger utvecklingsdirektör Lars Guldbrand på Energimyndigheten.

Publicerad

Energimyndigheten har fått 875 miljoner extra från regeringen för att stötta intressanta energiprojekt inte fått plats i några av Energimyndighetens forskningsprogram.

När anmälningstiden gick ut förra veckanhade man fått in 36 anmälningar– varav 29 handlar om andra generationens biodrivmedel och sju om annan ny energiteknik med exportpotential, till exempel vågkraft, tidvattenkraft, bränsleceller och solenergi.

- Det är första gången som vi gör så här. Vi samlar ihop intressanta projekt och försöker göra en samlad bedömning, säger Lars Guldbrand.

Problemet för Lars Guldbrand och hans medarbetare blir att sålla. Den sammanlagda budgeten för de 37 projekten är på närmare 8 miljarder och Energimyndigheten har bara 875 miljoner att satsa.

- Vi kommer troligen att prioritera projekt som uppfyller utlysningens kriterier på ett bra sätt och som också kan komma igång snabbt. Pengarna är fördelade över tre år och måste förbrukas i rätt takt. Det blir bråttom att hinna med årets tilldelning, säger Lars Guldbrand.

I slutet av mars pekar energiutvecklingsnämnden inom Energimyndigheten ut de projekt som man vill ska gå vidare med en fullständig ansökan.

Nästa hållpunkt blir i slutet av juni, då projekten utsätts för en ny granskning.

Alla 36 intresseanmälningarna

Energimyndigheten ville identifiera det intresse som finns för att bygga demonstrationsanläggningar för i första hand biodrivmedel och i andra hand annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential.

Här de sju projekt som inte handlar om den andra generationens biodrivmedel.

1. Seabased Industry vill tillsammans med Fortum bygga en demonstrationsanläggning för vågenergi.

2. Volvo Personvagnar vill utveckla elbil för stadstrafik.

3. Powercell vill utveckla bränslecellsbaserad elgenerator.

4. Minesto vill bygga en demonstrator för sitt tidvattenkraftverk.

5. Effpower vill ha stöd till demonstration av sin batteriteknik.

6. Midsummer söker stöd till sin tunnfilmsfabrik Inline Solar Factory.

7. Näringslivets EU-byrå söker stöd för projekt Ripasso - koncentrerad solenergi.

1. Rening av metanol från Kraftprocessen, Processum Biorefinery Initiative

2. Produktion av flytande biometan som drivmedel, Eon Gas Sverige AB

3. Mälarenergis avfallsförgasningsprojekt, Mälarenergi AB

4. Förnybar energiutvinning ur havsvågor, Seabased Industry AB

5. Biogas- och Bioetanol från cellulosa, Nordisk Etanolproduktion AB

6. Cellulosaetanolprocess, Sekab Industrial Development AB

7. Spillvärmedriven kylkompressor, Climatewell Core Technologies AB

8. Gobigas, Göteborg Energi AB

9. Flytande biogas i tunga fordon, BRG Business Region Göteborg AB

10. Installation av Lignoboost vid Södra Cell Mörrum, Södra Cell AB

11. Fordongas Stockholm, Stockholm Vatten Utveckling AB

12. Produktionskoncept för avfallsbaserad etanol för fordon, St1 Sweden AB

13. Rekommendation for demonstrationsanläggning, Lunds universitet

14. Koncentrerad solenergi - Ripasso, Näringslivets EU-byrå AB

15. Lignocellulosabaseradat bränsle, Sala-Heby Energi AB

16. Heavy Duty Engine Beyond 2020, Scania CV AB

17. Kommersialisering av Stella Biobutanol, Perstorp Bioproducts AB

18. Andra generationens drivmedel och annan energiteknik, Preem AB

19. Industrialiseringsstudie av elbil för stadstrafik, Volvo Personvagnar AB

20. Pyrolys av skogsråvara, Billerud AB Gruvöns Bruk

21. Processkombination för cellulosabränslen, Atrax Energi AB

22. Bränslecellsbaserade elgeneratorer, Powercell Sweden AB

23. BMF500 vid Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Chemrec AB

24. Koldioxidlagring från biodrivmedelsproduktion, Biorecro AB

25. Kommersialisering av tidvattenkraftverk, Minesto AB

26. Kommersialisering av ett energilagringssystem, Effpower AB

27. Biogas för Upplands Lokaltrafiks bussar, Ultra Sonus Paper

28. Syntetisk diesel från biomassa, Gasilage i Sala AB9.

29. Inline Solar Factory, Midsummer AB

30. Projekt Bioenergikombinat Åmål, Åmåls Kommun

31. Cellulosahärlett flygbränsle, diesel och bensin, Swedish Biofuels AB

32. Process för förvätskning av biomassa, Reac Fuel AB

33. Biobränsle av organiska restprodukter, IPF Bioenergy AB

34. Vafab Miljö AB

35. Energieffektiva byggnader och fordon, Chromogenics Sweden AB

36. Agrar Biogas, Fahlström Innovation AB

(Bearbetning: Processnet.se)