Energi

Börsen testar system för elområden

Sveriges fyra elområden.
Sveriges fyra elområden.

Nästa vecka testas systemen för fullt på elbörsen Nord Pool Spot inför övergången till fyra elområden den 1 november. Men testerna säger inget om kommande prisskillnader.

Publicerad Uppdaterad

Från och med den 1 november kommer Sverige inte längre att ha ett genensamt elpris. Istället delas landet in i fyra elområden där elpriset kan skilja sig från norr till söder beroende på tillgång och efterfrågan på el.

På elbörsen Nord Pool Spot pågår nu förberedelserna inför övergången. Ett första test av det nya systemet genomfördes i maj. Under nästa vecka påbörjas en större testomgång där även Svenska Kraftnät deltar.

- Nu testar vi hela kedjan för att se att allt fungerar, säger Stina Johansen, kommunikationschef på Nord Pool Spot.

I den förra testomgången deltog 20 elhandlare. Stina Johansen understryker att det inte är något pristest. Resultatet av testerna säger ingenting om hur stora prisskillnaderna eventuellt kommer att bli mellan de olika elområdena.

- Vi lägger in egna bud för att säkerställa att det blir ett systemtest och inte ett pristest, säger Stina Johansen.

Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen  (se bilagan på sid 41 och framåt) kommer elen generellt sett att bli billigare i norra Sverige medan den blir dyrare i söder. Enligt siffror som baseras på prissäkringskontrakt beräknas elen bli 6 öre dyrare per kilowattimme i söder.

Prisskillnaden beror på att den mesta av elen produceras i norr men förbrukas i söder och att det därför uppstår obalanser.

Sedan tidigare är Norge indelat i fem elområden och Danmark i två.