Energi

Bojarna tjuvlyssnar efter hotad tumlare

Mats Amundin med en av de 300 detektorer som spritts ut i Östersjön. Tumlaren, upp till två meter lång och Östersjöns enda val. Foto: Sambah/Fjord&Belt
Mats Amundin med en av de 300 detektorer som spritts ut i Östersjön. Tumlaren, upp till två meter lång och Östersjöns enda val. Foto: Sambah/Fjord&Belt
Snart dags samla in detektorerna.
Snart dags samla in detektorerna.

Östersjöns enda bofasta val, tumlaren, är akut hotad. Nu ska den räddas. Med klickdetektorer.

Publicerad

Tumlaren, den lilla delfinsläktingen som väger cirka 50 kilo, är hotad. Från att ha varit relativt vanlig åtminstone fram till 1800-talet har den minskat i antal i hela Östersjöområdet.

I projektet Sambah har nu EU-länder runt Östersjön gått samman för att med hjälp av statisk akustisk övervakning inventera tumlarebeståndet. 

– Vi har satt ut 300 klickdetektorer i hela Östersjön, varav 99 i Sverige. Med dessa försöker vi lokalisera tumlarna, säger Mats Amundin, forskningschef på Kolmården och samordnare av Sambah.

Klickdetektorerna har placerats på mellan fem och åttio meters djup, de flesta markeras med gula bojar. Varje detektor är ett cirka 60 centimeter långt plaströr, innehållandes en hydrofon, ett kretskort, ett minneskort och batterier.

– Kretskortet är en specialiserad dator, förprogrammerad till att digitalisera inkommande ljud och därefter filtrera fram tumlarnas speciella sonarklick. För att spara minne lagras bara utvalda parametrar, såsom amplitud, centerfrekvens, klicklängd och tidsstämpel för varje klick, säger han.

Ungefär var tredje månad måste både minneskort och batterier bytas ut. Inför dataanalysen har forskarna också utvecklat ett filtreringsprogram som rensar bort ljud som liknar tumlarnas klickljud och som därmed sparats på minneskortet. Det kan till exempel vara sonarljud från båtar.

Bojarna sattes ut 2011 och ska samlas in i maj och juni i år. Efter det skickas all data till skotska statistiker som ska räkna ut beståndstätheter över hela studieområdet. När det är gjort ska forskare i Sverige jämföra beståndstätheten med olika miljöfaktorer, som vattendjup och båttrafik. 

– På så sätt kan vi få en utbredningskarta där vi kan se om tumlarna söker sig till, eller undviker, vissa områden, säger han.

Mats Amundin berättar att det kan finnas flera orsaker till tumlarens minskning i antal. Miljögifter och bullerstörningar är två av dem.

– Att den fångas som bifångst i fisknät är en annan stor bov. Det handlar speciellt om bottensatta nylongarn som tumlarna, när de är fokuserade på jakt, inte upptäcker, ens med sitt avancerade ekolod, säger han.

Hur många tumlare det faktiskt finns i Östersjön är det i nuläget ingen som vet. Tidigare inventeringar, genomförda 1995 och 2002, gjordes med visuella iakttagelser från flygplan och båtar. Vid den första undersökningen upptäcktes en tumlargrupp. Utifrån det gjordes antaganden om att det fanns cirka 600 tumlare i Östersjön.

I dag spänner uppskattningarna från 10 till 3 300 tumlare.

– Då kanske man kan förstå att statistiken är för svag. De gamla metoderna är dessutom otillfredsställande eftersom de bara kan genomföras i vackert väder och dagtid, säger han.

Tumlarna fastnar i fiskenäten

Sambah är ett projekt där EU-länder runt Östersjön gått samman för att inventera

beståndet av tumlare.

Cirka 300 klickdetektorer sattes 2011 ut i Östersjön. De ska samlas in i maj–juni 2013.

Varje detektor består av en hydrofon, ett kretskort, ett minneskort och batterier.

Kretskortet är en specialiserad dator, förprogrammerad till att digitalisera inkommande ljud och filtrera fram

tumlarnas speciella sonarklick.

Projektet är EU-finansierat och har en budget på knappt 35 miljoner kronor.

Tumlaren är en av de minsta valarna.

Som vuxen blir den som mest 180 cm lång och väger cirka 75 kg.

Har en stor utbredning på norra halvklotet.

I svenska vatten finns tumlare främst på västkusten,

i Östersjön en mindre population.

Det största hotet mot tumlare i svenska vatten i dag är sannolikt att de fastnar i fiskeredskap och drunknar.

 Källa: Naturhistoriska riksmuseet