Energi

Billig nanovätska kan få upp tung olja ur källan

Kan nanopartiklar av natrium göra det enklare att få upp tung olja? Det tror forskare vid University of Houston. Foto: Eric Kounce / Texas Raiser
Kan nanopartiklar av natrium göra det enklare att få upp tung olja? Det tror forskare vid University of Houston. Foto: Eric Kounce / Texas Raiser

En stor del av världens olja har en så hög viskositet att den är svår att utvinna. Nu presenterar forskare en giftfri vätska vars nanopartiklar kan ge det svarta guldet en skjuts till ytan.

Publicerad

En stor andel av jordens oljereserver utgörs av tung olja som med sin höga viskositet kan vara svår att få upp ur källan. Tekniken som i dag används för att underlätta utvinningen bygger på ånga, en metod som inte är miljövänlig. Nu har dock forskare vid University of Houston tagit fram en lösning i form av en giftfri och mycket billig nanovätska.

Värme driver upp oljan

Den nya vätskan består av nanopartiklar av natrium, och när dessa kommer i kontakt med vatten i källan alstras värme vilket driver upp råoljan. För att hindra reaktionen från att starta i ett för tidigt skede blandade forskarna ut partiklarna i en silikonolja. Det gjorde att natriumet fick en jämnare spridning med en mindre reaktion över ett större område i källan, skriver universitetet på sin hemsida.

I laboratorietester kunde tekniken hantera 80 procent av den extra tunga oljan med en viskositet över 400 Ns/m² vid rumstemperatur. Forskarna tror dock att resultaten skulle vara lägre under verkliga förhållanden, beroende på källornas egenskaper.

Skapas med vanlig köksmixer

Nanopartiklarna skapades med en vanlig köksmixer, och forskarna hävdar att de försvinner i vid utvinningen. I processen skapas natriumhydroxid, som i sig kan bidra till en starta en reaktion i oljan där viskositeten sänks. En annan användbar biprodukt är vätgas, som redan utnyttjas vid "gas flooding", en alternativ teknik för att driva upp olja.

Forskarnas arbete, "Synthesis of Sodium Nanoparticles for Promising Extraction of Heavy Oil", har publicerats i Materials Today Physics.