Energi

Beslut: Staten ger bidrag till hembatterier

Energiminister Ibrahim Baylan (S). Foto: TT
Energiminister Ibrahim Baylan (S). Foto: TT

Ett nytt statligt bidrag införs till privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Det beslutade regeringen i dag, torsdag.

Publicerad

Beslutet innebär att privatpersoner kan få bidrag om 60 procent av godkända kostnader för energilager. Som mest kan 50 000 kronor betalas ut.

Syftet med det nya bidraget är att det ska bli lättare för privatpersoner att dra nytta av sina solcellsanläggningar.

– Vi hoppas att detta bidrag ska kunna öka enskilda kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade el och att de därmed ska kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Han medger dock att det inte rör sig om några jättepengar.

– Men det är en början. Småskaliga nätanslutna energilager för el är ett relativt nytt produktområde och vi vill gärna bidra till en utveckling av området som kommer att vara viktigt i framtidens smarta och flexibla elnät, säger Ibrahim Baylan.

Läs mer:

Med hembatteri som lagrar solel kan privatpersoner bli både konsumenter och producenter av el, något som brukar kallas procumenter.

– Det här är vårt sätt att försöka pusha utvecklingen åt det hållet, säger Ibrahim Baylan.

Bidraget gäller installationer av energilager som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019. Villkoret är att elproduktionsanläggningen är ansluten till elnätet.

Liksom för investeringsstödet för solceller kommer länsstyrelserna att hantera ansökningar om bidrag.

Läs mer:

Redan i budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen ett bidrag för lagring av egenproducerad el till privatpersoner. Där föreslogs att 175 miljoner kronor skulle avsättas under 2016-2019.

I första hand ska potten gå till det nya bidraget, men en del av pengarna kan även komma att användas av Energimyndigheten för kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring.