Energi

Bergvärme kan öka tio gånger

Internationella energiorganisationen IEA räknar med att utvinningen av geotermisk energi kan öka tio gånger till 2050.

Publicerad

I samband med Eurelectrics årliga möte i Stockholm i veckan presenterade IEA en rapport om framtiden för geotermisk energi.

Där bergvärme idag svarar för 0,3 procent av världens elproduktion och 0,2 procent av värmeproduktionen ser IEA möjligheten av en ökning till 3,5 procent av elproduktionen och 3,9 procent av värmeproduktionen år 2050.

Förutom att bättre utnyttja områden med vulkanisk aktivitet i utvecklingsländer ser IEA möjligheten att borra djupa hål, upp till 5 km, i geologiskt lugna områden, s k hot rock resources..

IEA föreslår olika regeringar att testa sådana geotermiska energilösningar på minst 50 olika platser under de kommande tio åren. Organisationen anser att risken för att hamna i områden med för låg temperatur kan reduceras genom utveckling av avancerade borrtekniker, liksom nya metoder för att tillgodogöra sig den utvunna energin.