Energi

Barsebäcks lager kan bli kvar länge

Mellanlagret på kajen i Barsebäck har 1,5 meter tjocka väggar och ska förvara 290 ton radioaktivt avfall. Foto: Alexander Ruas
Mellanlagret på kajen i Barsebäck har 1,5 meter tjocka väggar och ska förvara 290 ton radioaktivt avfall. Foto: Alexander Ruas

Det nybyggda och omstridda lagret för kärnavfall i Barsebäck kan bli kvar långt efter att kärnkraftverket har rivits.

Publicerad

Efter ett nytt beslut av Svensk kärnbränslehantering om slutförvaret SFR i Forsmark kan det nybyggda mellanlagret i Barsebäck få stå kvar längre än planerat. Det kan behövas även efter att allt annat på platsen är rivet och återställt, vilket ska ske omkring 2027. SKB:s beslut kan också påverka tidsplanen för rivningen.

– Detta ändrar till viss del förutsättningarna för rivningsprojektet. Vår ambition är fortsatt att följa den ursprungliga tidplanen för rivningsprojektet på BKAB (Barsebäcks Kraft AB). I dagsläget vet vi inte om det är möjligt, utan det beror på vilket alternativ för mellanlagring som är bäst för det svenska avvecklingsprogrammet, skriver Torbjörn Larsson, presschef vid Uniper i Sverige, som äger Barsebäck, till Ny Teknik.

Mellanlagret i Barsebäck invigdes i somras, efter en flera år lång process där Kävlinge kommun krävde att bygglovet skulle begränsas till 20 år. Men efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen fick kärnkraftverkets ägare ett bygglov som gäller tills vidare.

Tanken har varit att avfallet så småningom skulle transporteras till slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR, i Forsmark när den anläggningen har byggts ut. Där skulle även det långlivade avfallet få en mellanlagring, i väntan på att slutförvaret för långlivat avfall, SFL, blir klart.

Det beräknas vara färdigt omkring 2045. Men ännu är ingen konkret plats vald för SFL, och ingen ansökan inlämnad om att få bygga det.

Läs mer:

Nu har SKB beslutat att det långlivade avfallet inte får mellanlagras i SFR, utan att allt sådant avfall ska stanna vid kärnkraftverken tills SFL är klart. Beslutet hänger ihop med att flera svenska kärnkraftverk avvecklas i förtid, vilket gör att mängden avfall som behöver mellanlagras ökar.

Vid Barsebäck vet man inte än vad beslutet kommer att innebära:

– Vi har tillsammans med SKB påbörjat undersökningar kring alternativ för mellanlagring av det långlivade låg- och medelaktiva avfallet från BKAB (Barsebäck Kraft AB). Vi kan i nuläget inte säga något om vilka alternativ vi tittar på, mer än att mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall kommer att ske vid de kärntekniska anläggningarna under perioden fram tills dess att SFL är driftsatt, skriver Torbjörn Larsson.

– Det handlar om ett komplext industriprojekt, där målet är att genomföra en ansvarsfull och effektiv rivning av samtliga kärnkraftverk.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Så hanteras kärnavfall

Barsebäcksverkets reaktorer togs i drift 1975 och 1977.

De togs ur drift 1999 respektive 2005.

2006 skickas det sista kärnbränslet till lagret Clab i Oskarshamn.

Om tio år, runt 2027, ska alla hus, rör och pumpar vara borta och tomten återställas till industrimark.

Clab. Använt kärnbränsle transporteras till mellanlagret Clab i Oskarshamn, i väntan på att ett slutförvar byggs. SKB har ansökt om att få ta emot 11 000 ton jämfört med dagens tillstånd på 8 000 ton.

SFR. Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall. Ligger 60 meter ner i berget under havet utanför Forsmark. Kan i dag ta emot 63 000 kubikmeter avfall, men har ansökt om att bygga ut för  ytterligare 108 000 kvadratmeter samt nio reaktortankar. Tillståndsprövning pågår. 

Kärnbränsleförvaret. Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. SKB ansökte 2011 om att få bygga anläggningen i Forsmark. Tillståndsprövning pågår, i september väntar huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

 SFL. Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall. Ingen ansökan är inlämnad än. SKB:s plan är att förvaret ska rymma cirka 16 000 kubikmeter avfall.

Lokala lager. Slutförvar för lågaktivt avfall finns i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Studsvik. Lokala mellanlager för långlivat avfall finns i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och i Studsvik.

Transportsystem. Fartyget m/s Sigrid samt specialbyggda transportfordon