ENERGI

Bakslag för Nuscales prestigeprojekt – påverkar det svenska SMR-planer?

Vattenfall har ansökt om ändrad detaljplan hos Varbergs kommun för att kunna nya kärnkraftsreaktorer på Väröhalvön, där Ringhalsverket ligger. Arkivbild
Vattenfall har ansökt om ändrad detaljplan hos Varbergs kommun för att kunna nya kärnkraftsreaktorer på Väröhalvön, där Ringhalsverket ligger. Arkivbild

Ett tvärstopp för det första bygget av småskalig kärnkraft (SMR) i USA skakar branschen. Meningarna går isär vad det betyder för SMR-satsningar i Sverige och andra svenska kärnkraftsambitioner.

Amerikanska Nuscale Power har stoppat ett bygge av småskaliga modulära kärnkraftsreaktorer i delstaten Utah, kunde Ny Teknik berätta om tidigare i november. Planen för bygget hade redan halverats, från tolv till sex reaktorer, när beskedet kom. Enligt Nuscale saknades det helt enkelt kunder som var villiga att skriva kontrakt.

Forskare: Slår mot trovärdigheten

Bedömare pekar på kraftigt höjda priser på SMR-elen som Nuscale erbjöd, men också högre räntor som förklaringar till kundernas ovilja att skriva på kontrakt.

Beskedet från Nuscale slår mot trovärdigheten för hela SMR-branschen, enligt professor Tomas Kåberger vid Chalmers tekniska högskola.

Kåberger – i våras petad ur statliga Vattenfalls styrelse och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten – frågar sig i en färsk analys om det mest realistiska just nu i själva verket är att det aldrig kommer att byggas någon kommersiell SMR-anläggning.

– Visionerna om små, modulära reaktorer som är säkra, billiga och snabba att bygga kommer ha svårt att vinna trovärdighet igen, säger han.

Han är samtidigt kritisk även till större reaktorer, då de är dyra att bygga och enligt Kåberger producerar el som är betydligt dyrare än den som kommer från sol- och vindkraft. Han ser också risker med höga systemkostnader, då reaktorerna ibland blir stoppas långa perioder.

”Vad skulle alternativet vara?”

Chalmerskollegan Christian Ekberg, professor i kemisk kärnteknik, gör en helt annan tolkning av Nuscales besked.

– Vad Nuscale gör och inte gör spelar inte någon större roll, säger han.

För Ekberg är kärnkraft en självklar del av svensk kraftförsörjning i framtiden, även om han tror det kan behövs större anläggningar än SMR för att få det att gå ihop ekonomiskt.

– Vad skulle alternativet vara? frågar han.

Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, ser inte heller någon koppling mellan Nuscales problem och svenska SMR-planer.

– Nuscale är visserligen tidigt ute, men de har helt fokuserat på den nordamerikanska marknaden, så vi här i Sverige har haft väldigt lite med dem att göra, säger han.

Visar det inte att det svårt att få ekonomi i detta?

– Egentligen inte. Det är på kundsidan det brister. Men jag är inte säker på att det enbart är kostnaden för elen det handlar om.

Krävs finansieringsstöd

Håkansson arbetar som föreståndare i samarbetsprojektet Anita, där industrier och forskare tar fram beslutsunderlag för att bereda väg för just små modulära kärnreaktorer med en effekt på upp till 300 megawatt.

Han tycker att det är helt naturligt att det blir en tröskel med höga kostnader när ny energiteknik ska börja användas. Det kräver någon typ av statligt stöd eller finansieringslösning.

– Det finns det många olika modeller för. Men det är klart att man kanske även får använda statliga medel för ny kärnkraft, om man ska få det att flyga.

Ny kärnkraft kommer att behövas i Sverige, enligt Håkansson, för att klara av klimat- och miljömål. Och han tillägger att SMR förutom elproduktion också kan användas för annat än el – som produktion av varmvatten, vätgas, processånga eller avsaltning av havsvatten.