Energi

Avslöjandet: SSM redovisade inte risker med slutförvaret

Forsmark vid Upplandskusten, plats för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Foto: Lasse Modin
Forsmark vid Upplandskusten, plats för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Foto: Lasse Modin
Handlingar i slutförvarsmålet vid mark- och miljödomstolen. Foto: Anna Orring
Handlingar i slutförvarsmålet vid mark- och miljödomstolen. Foto: Anna Orring
Från protokoll SSM 18 april 2016.
Från protokoll SSM 18 april 2016.
Från internt protokoll på SSM 15 juni 2016.
Från internt protokoll på SSM 15 juni 2016.

Interna protokoll visar att experter på Strålsäkerhetsmyndigheten såg stora risker med metoden för ett slutförvar – men riskscenarierna har inte lämnats vidare till mark- och miljödomstolen.

Publicerad

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, spelar en nyckelroll i processen för ett svenskt slutförvar för använt kärnbränsle. Myndigheten gör en egen granskning av ansökan om slutförvaret enligt kärntekniklagen, och har lämnat ett tungt yttrande till den miljöprövningen av slutförvaret som pågår i höst i mark- och miljödomstolen.

Sommaren 2016 lämnade SSM in sitt remissyttrande till domstolen. I det ger SSM klartecken till slutförvarsansökan. ”Vi har granskat alla synpunkter som kommit in till myndigheten och vi bedömer att SKB tillräckligt väl visat hur slutförvaringen kan ske på ett säkert sätt” sa SSM då.

Läs mer:

Men bland experterna inom SSM var man inte lika säker. Tidningen Sveriges Natur har fått tillgång till interna protokoll från den grupp på SSM som arbetar med granskningen av slutförvarsansökan. Protokollen är från möten som hölls våren 2016, inför att SSM lämnade in sitt remissyttrande. De går att ta del av via sverigesnatur.org.

I ett dokument framgår en riskbedömning som visar att 352 kapslar kan spricka inom 300 år, orsakat av en korrosionsprocess kallad väteförsprödning. Det skulle enligt en tabell göra att stråldosen som når markytan blir 25 gånger högre än tillåten årsdos. I ett annat riskscenario kan utsläppen bli 41 gånger högre än dosen som accepteras enligt ett riskkriterium.

I ett protokoll från ett annat möte framgår att det bland experterna finns de som vill avstyrka ansökan eller att ta med en analys av riskscenarierna. Men mötet slutar med sammanfattningen: ”Detta har ingen påverkan på våra bedömningar då den samlade bilden är att barriärsystemet kan optimeras”.

Läs mer:

Mark- och mijödomstolen har därmed inte fått ta del av de osäkerheter i riskbedömningen som var uppe på SSM:s bord inför yttrandet.

Till Sveriges Radios Ekot säger Henrik Öberg på SSM att uppgifterna ska lämnas till domstolen nu.

– I de här förhandlingarna har domstolen bett oss att presentera vilka osäkerheter som SSM bedömer som betydande. Det här kommer vi presentera i domstolen i vecka fem av domstolsförhandlingarna, säger Henrik Öberg till SR.

SSM håller dock fast vid att de osäkerheter som finns med slutförvarsmetoden kan avhjälpas senare.

– I de synpunkterna finns bland annat kommentarer avseende väteförsprödning och kopparkrypning. Och vi bedömer att SKB kommer att kunna hantera det i kommande steg genom diverse åtgärder, säger Henrik Öberg till SR.

Ska rymma 12 000 ton kärnbränsle

Svensk kärnbränslehantering, SKB, lämnade 2011 in en ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen startade 5 september och ska pågå i fem veckor. Före jul ska ett yttrande vara klart och lämnas till regeringen.

Samtidigt sker samma process hos Strålskyddsmyndigheten, SSM.

Efter ett eventuellt ja från regeringen ska frågor om villkor tillbaka till SSM och domstolen.

Ett slutförvar kan börja byggas på 2020-talet, om allt går som SKB planerat. Omkring 2080 är slutförvaret fyllt med 12 000 ton använt kärnbränsle och ska förslutas.