Energi

Avsaltning av havsvatten lösning för Gotland

Här läggs grunden till det nya avsaltningsverket. Foto: Ola Hamberg, Region Gotland
Här läggs grunden till det nya avsaltningsverket. Foto: Ola Hamberg, Region Gotland
Havsvattnet ska tas in till avsaltningsverket via en cirka 200 meter lång ledning i viken. Foto: Ola Hamberg, Region Gotland
Havsvattnet ska tas in till avsaltningsverket via en cirka 200 meter lång ledning i viken. Foto: Ola Hamberg, Region Gotland
Avsaltningsanläggningen byggs i Herrvik men det finns planer på ytterligare två verk på Gotland. Foto: Ola Hamberg, Region Gotland
Avsaltningsanläggningen byggs i Herrvik men det finns planer på ytterligare två verk på Gotland. Foto: Ola Hamberg, Region Gotland

Grundvattnet ligger på rekordlåga nivåer. Gotland satsar på att avsalta Östersjövatten för att få dricksvatten.

Publicerad

Sveriges geologiska undersökning, SGU, rapporterar om historiskt låga grundvattennivåer, främst i sydöstra Sverige, till exempel i Böda på Öland.

– I Böda startade SGU mätningarna 1968 och de nivåer vi nu ser är de lägsta hittills, säger Bo Thunholm, som ansvarar för SGU:s övervakning av grundvatten, på myndighetens webbplats.

I de områden där grundvattennivåerna är låga kan det bli problem med vattenförsörjningen, varnar SGU. Det gäller både för hushåll med egen brunn och för hushåll med kommunalt vatten som tas från grundvattentäkter.

Gotland är en plats där grundvattennivåerna är mycket under de normala.

Därför införs ett ovanligt tidigt bevattningsförbud, redan från den 1 april, på delar av ön.

– På Gotland är det ett väldigt allvarligt läge. Bevattningsförbudet inför vi för att inte komma i en akut situation till sommaren, när vi vet att det kommer mycket folk, säger Peter Daun, informatör på Region Gotlands teknikförvaltning.

Men Gotland sätter också sitt hopp till avsaltningsanläggningar. En första sådan anläggning byggs just nu på östra delen av ön, vid Herrvik. Till sommaren ska den kunna leverera dricksvatten till ungefär 2 000 personer.

Råvattnet ska tas in via en cirka 200 meter lång ledning som löper längs botten på ett djup av ungefär sex meter. En pumpstation vid strandkanten kommer sedan att trycka in vattnet i verket.

Vattnet renas från partiklar med hjälp av två silar och ett ultrafilter. Därefter sker avsaltningen med omvänd osmos. Det innebär att vattnet trycks genom ett halvgenomsläppligt membran. Jonerna stannar kvar på ena sedan membranet medan vattenmolekylerna passerar igenom.

– Membranet har specialdesignats för att ta bort kloriderna, berättar Tommy Grönström, Region Gotlands projektledare för anläggningsbygget.

Tekniken är vanlig i vattenfattiga länder på varmare breddgrader, men än så länge relativt ovanlig i större skala i Sverige. Anläggningen vid Herrvik blir sannolikt den största i Sverige.

– Det finns mindre anläggningar i skärgården, men då handlar det om ett fåtal fastigheter, säger Tommy Grönström.

Nackdelarna med avsaltning genom omvänd osmos är att det är en energikrävande process, relativt dyr och att det bara går att utvinna en begränsad del dricksvatten ur havsvattnet.

I Herrvik bedöms ungefär hälften av havsvattnet som tas in kunna omvandlas till dricksvatten. Men pris- och energimässigt räknar vatten- och avloppschef Jonas Aaw med att anläggningen kommer relativt billigt undan tack vare att Östersjöns vatten inte är så salt.

Det finns planer på ytterligare två avsaltningsanläggningar på Gotland, en vid Kvarnåkershamn på södra delen av ön, och en vid Visby. Men än så länge saknas politiska beslut för dessa.

Undersökningar ska dock göras för att se om borrhål vid strandkanten kan fungera som intag av råvatten till ett avsaltningsverk vid Kvarnåkershamn. På så sätt slipper man lägga ut en lång ledning i havet och får ett första reningssteg i borrhålet.

– Hade vi vetat om borrhålstekniken hade vi nog också använt den. Men med borrhål måste man bekräfta att de ger vatten året runt och det hann vi inte riktigt med i Herrvik, berättar Tommy Grönström.

Planen är att hålen vid Kvarnåkershamn ska borras under nästa månad.

– Sedan tar vi prover på vattnet en gång i veckan och om de faller väl ut kan vi göra en pilotkörning med ett omvänt osmosmembran i mindre skala till sommaren, berättar vattenchefen Jonas Aaw.

Han hoppas att undersökningarna ska leda fram till att ett större avsaltningsverk, som kan ge dricksvatten till 25 000 personer, sedan kan stå klart vid Kvarnåkershamn 2018 eller 2019.

Ny Teknik rapporterade nyligen om en IVL-studie där forskare undersökte om det skulle gå att rena avloppsvatten mer än vad som görs i dag för att kunna återföra det till grundvattnet och på så sätt stödja dricksvattenförsörjningen. En sådan lösning har även diskuterats på Gotland.

– Men personligen känner jag att vi inte är i det dåliga läget att vi behöver göra det. Om vi inte behöver utsätta oss för risken att använda avloppsvatten, varför ska vi göra det, säger Jonas Aaw.

Gilla Ny Teknik på Facebook

Avsaltningsanläggningen vid Herrvik

  • Prislappen för avsaltningsanläggningen beräknas bli 30 miljoner kronor inklusive ledningar till konsumenterna.
  • Efter membranfiltreringen i anläggningen kommer vattnet att desinficeras med UV-ljus.
  • För att öka mineralhalten i vattnet tillsätts kalcium och natriumvätekarbonat innan det leds ut till hushållen.