Energi

Ämnen från brandskum ska kartläggas

Högfluorerade ämnen från brandövningsplatser har förorenat dricksvatten. Nu ska kommuner och Livsmedelverket undersöka förekomsten av ämnena.

Publicerad

Stickprover i Uppsala och Botkyrka har visat att högfluorerade ämnen, som tidigare fanns i brandskum, har förorenat dricksvattnet. Där har man därför stängt brunnar.

På lång sikt kan ämnena påverka människors hälsa negativt. Livsmedelsverket ser därför allvarligt på fynden. Nu planeras därför en genomgång för att ta reda på vilka råvattentäkter som skulle kunna vara påverkade av brandskum.

– Vi känner oro eftersom halterna på några ställen visat sig vara höga. Det är därför mycket viktigt att ta reda på var ämnena kan förekomma och se till att ingen behöver dricka förorenat vatten, säger Jan Sjögren, chef på Livsmedelsverkets kontrollstödsenhet, i ett pressmeddelande.

De högfluorerade ämnena är syntetiskt framställda och långlivade i naturen. I de halter som man hittills har funnit dem i förorenade områden i Sverige ger de inga akuta förgiftningssymtom. Men om man dricker förorenat vatten under lång tid kan de påverka sköldkörteln, levern, omsättningen av fett i kroppen, reproduktionssystemet och immunförsvaret.

Enligt Försvarsmakten har brandskum med högfluorerade ämnen använts regelbundet på många platser. De har förekommit både vid brandövningsplatser och vid de stora flygplatserna Arlanda i Stockholm och Landvetter i Göteborg.