Energi

"Allvarliga brister i SKB:s ansökan"

Johan Swahn, MKG
Johan Swahn, MKG

"SKB:s ansökan som nu är kungjord innehåller fortfarande allvarliga brister". Det säger Johan Swahn, kanslichef på MKG till Ny Teknik.

Publicerad

Miljöorganisationens kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen är kritiska till att slutförvarsansökan från kärnkraftsindustrin nu kunggjorts av både Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen i Nacka.

De anser att den modell för att slutlagra industrins kärnbränsleavfall som valts, inte är tillräckligt säker på lång sikt.

Varken barriärerna av koppar eller bentonitlera kommer att fungera som utlovat i berget i Forsmark, anser de.

– Förvaret ska hålla i hundratusentals år, men risken finns att det börjar läcka redan inom tusen år, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Föreningarna är av meningen att industrin inte tagit till sig nya forskningsrön om att koppar kan korrodera mycket snabbare i berget än man tidigare trott, och extra snabbt när kopparkapslarna utsättas för radioaktiv strålning från avfallet.

Vidare menar de att Forsmark som plats kommer att fungera dåligt för den valda metoden.

– Den fungerar särskilt dåligt för den valda metoden eftersom berget är torrt och ligger i en så kallad tekntonisk skjuvzon, vilket innebär extra påfrestningar under kommande istider, säger han.

Miljöorganisationerna anser att borrade djupa borrhål på kanske runt 3 000- 5 000 meters djup är att föredra i stället för lagring på 500 meter vilket nu föreslås.

Under våren kommer det att skicka in sina synpunkter i sakfrågan till både domstolen och SSM. Frågan avgör sslutligen av regeringen.

– Domstolen och SSM bör berätta för regeringen att slutförvaret inte fungerar som det är tänkt, säger Johan Swahn.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!