Energi

Al Gore: Lita inte på kolkraftsbolagen

Al Gore delade Nobels fredpris med FN:s klimatpanel IPCC 2007 för sitt klimatengagemang och filmen En obekväm sanning. Al Gore har startat organisationen 'the Alliance for Climate Protection'. Foto: Ur filmen An inconvenient truth
Al Gore delade Nobels fredpris med FN:s klimatpanel IPCC 2007 för sitt klimatengagemang och filmen En obekväm sanning. Al Gore har startat organisationen "the Alliance for Climate Protection". Foto: Ur filmen An inconvenient truth

Energikris, klimatskris och ekonomisk kris kan botas med en och samma kur – en storsatsning på solkraft, vindkraft, jordvärme, energisparande, nya elnät och elbilar. Lita inte på kraftbolagens löften om rent kol.

Publicerad

Den salvan fyrar miljöaktivisten och Nobelpristagaren Al Gore av i endebattartikel i New York Times.

Förhoppningen om att lösa alla energi- och klimatproblem genom att skilja av koldioxiden från kolkraftverken och begrava den i underjorden är bara en förhoppning än så länge, menar Al Gore.

- Ännu finns det inga storskaliga anläggningar som bevisar att tekniken fungerar. Vi kan inte längre basera vår förhoppning på en cynisk illusion från kraftbolagen, som har ett egenintresse av att få fortsätta att elda sina kolkraftverk, skriver Al Gore i New York Times.

Al Gore presenterar i stället ett fempunktsprogram som ger mycket snabbare resultat på miljön.

Det går ut på att all el i USA ska komma från koldioxidfria energikällor inom tio år och att elbilar och nya nationella elnät ska skaka om den amerikanska energimarknaden.

1. Ett storskaligt investeringsstöd för att bygga upp stora parker med koncentrerad solenergi i öknarna i sydvästra USA, stöd till stora vindkraftsparker i korridoren från Texas till Dakota samt avancerade anläggningar för att utnyttja geotermisk energi och producera el.

2.Ett helt nytt högspänningsnät som klarar att transportera elen från de avlägsna kraftverken till befolkade områden. Nätet kan förses med smarta funktioner som hjälper hushållen att hushålla med elen.

3. Stöd till den amerikanska bilindustrin för att få den att snabbt ställa om till produktion av elbilar och plug-in-hybrider som använder sig av elen från de nya, förnyelsebara energikällorna.

4. Ett nationellt energisparprogram för bättre isolering av husen och enerieffektiva fönster och belysning. 40 procent av koldioxidutsläppen i USA kommer från byggnader.

5.Ett nytt globalt ”Kyotoavtal”, som undertecknas i Köpenhamn våren 2009, där USA tar initiativet och ledningen.