Energi

5g möjliggör (typ) Teslas vision om trådlös elöverföring

Nikola Tesla (1856-1943). Foto: Mary Evans Picture
Nikola Tesla (1856-1943). Foto: Mary Evans Picture
En 5g-mast i Rotterdam. Foto: Robin Utrecht/Shutterstock
En 5g-mast i Rotterdam. Foto: Robin Utrecht/Shutterstock

Nikola Teslas vision om att överföra el i luften är i princip möjlig tack vare 5g. Men förlusterna blir stora. 

Publicerad

I dag är trådlös överföring av elektricitet genom induktion på väg att bli allmängods. Tekniken finns kommersialiserad för så väl mobiltelefoner som bilar och båtar. Men generellt sett handlar det fortfarande om mycket korta avstånd, långt från den vision som uppfinnaren Nikola Tesla hade för drygt ett sekel sedan, där el skulle kunna skickas över långa sträckor utan behov av kabel. 

Men med utbyggnaden av 5g är världen förvånansvärt nog på väg att skaffa sig ett system som i princip även skulle kunna överföra elektrisk energi för att driva apparater. Det konstaterar forskare från Georgia Institute of Technology i en rapport publicerad i Nature Scientific Reports tidigare i år.

Millimetervågor

Poängen med 5g är främst högre bandbredd och kortare svarstider, vilket bland annat ska möjliggöra självkörande fordon kopplade till molnet. Men för detta krävs mycket höga frekvenser, 30–300 GHz, vilket motsvarar en våglängd mellan 10 och 1 millimeter. Spektrumet kallas därför för millimetervågor. Ska samma täckning som med 4g uppnås krävs att masterna placeras mycket tätare. Och plötsligt har man åstadkommit ett nätverk som även kan överföra elenergi. 

En del ytterligare utrustning krävs dock. Bland annat en så kallad Rotmanlins, som gör det möjligt för ett radarsystem att se mål i flera riktningar utan att behöva röra systemet fysiskt. Rotmanlinsen används främst inom luftburen elektronisk krigföring.

180 meter teoretiskt möjligt

Forskarna har hittills demonstrerat överföring av ”åtskilliga” mikrowatt över 2,83 meter. Med bättre kringutrustning menar de att det är möjligt att överföra 6 mikrowatt över 180 meter.  

6 mikrowatt är en väldigt liten elektrisk effekt, men tillräckligt för att driva små iot-enheter som därmed inte behöver anslutas till elnätet via kabel.

Stora förluster

För att klara av att överföra elektrisk energi kommer varje 5g-mast konsumera 31 kilowatt effekt, skriver två forskare från universitetet i Coventry i en artikel i The Conversation. Det framgår dock inte hur mycket effekt masten förbrukat om den endast varit för dataöverföring, eller hur många iot-enheter som kan försörjas. Någon verkningsgrad nämns inte utan de konstaterar bara att förlusterna i dagsläget är alltför stora för att tekniken ska ha praktisk betydelse.

Artikeln är uppdaterad.