Energi

556 fartyg undersöktes efter vätebombstest

Nyligen hittade dokument visar att japanska myndigheter gjorde strålningsmätningar på 556 fartyg efter USAs vätebombsprov 1954.

Publicerad

Bekant i Japan är fallet med besättningen på fiskebåten Daigo Fukuryu Maru som befann sig 160 km från Bikiniatollen i Stilla havet den 1 mars 1954 då USA genomförde ett vätebombsprov.

Aska föll över båten och en besättningsman dog bara ett halvår senare, sannolikt av strålsjuka.

Händelsen uppmärksammades stort i Japan, som bara nio år tidigare utsatts för kärnvapenbombningar av USA. Fiskebåten finns idag upplagd i en museibyggnad.

Men en medborgargrupp i Japan har krävt att få se rapporter från undersökningar av andra japanska fartyg som befann sig i områdena kring USAs vätebombsprov under perioden mars - december 1954.

En tidigare förfrågan om att få se dokumenten som ställdes 1986 besvarades med att "de inte gick att hitta".

När medborgargruppen i Kochi ånyo ställde frågan om dokumenten i juli visade det sig att de fanns i en lagerlokal i prefektoratet Ibaraki.

Av dokumenten framgår att myndigheterna undersökte 556 fler fartyg än vad som tidigare varit bekant.

1956 skickade hälsovårdsmyndigheten ut ett meddelande till nationen att inga strålskador upptäckts förutom hos besättningen på Daigo Fukuryu Maru.

Masatoshi Yamashita från medborgargruppen i Kochi hävdar att besättningsmedlemmar från andra fartyg som befunnit sig inom provområdet också har avlidit i olika cancerformer. Han vill med hjälp av strålningsexperter få reda på hur höga strålningsnivåerna egentligen var.