Elbilar

VW samarbetar för att göra elbilar till ”mobila powerbanks”

Elbil som laddar vid en Circle K-station. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock
Elbil som laddar vid en Circle K-station. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Med V2G-teknik kan elbilarna stötta elnätet, om det genomförs i större skala. VW-koncernens företag Elli och nätbolaget Elia Group har ingått avtal om hur framtidens vehicle-to-grid ska utvecklas.

Publicerad

En elbil har en enorm potential att bidra med samhällsnytta. Bilarnas batterier kan användas som energilager redo att stötta och avlasta elnätet.

Tekniken, kallad V2G (vehicle to grid) eller dubbelriktad laddning, har länge varit upp på tapeten och nu tar VW-gruppen tillsammans med nätbolaget Elia Group ett steg på vägen mot hur det rent praktiskt kan implementeras.

Företagen ska tillsammans utreda möjligheter och identifiera utmaningar med V2G – med målet att så snabbt som möjligt förverkliga tekniken.

– En nödvändig nyckel för att kunna nå klimatneutralitet ligger i att länka samman energi- och mobilitetssektorerna. Att använda elbilsbatterier som mobila powerbanks ger tredubbel effekt. För det första, klimatfördelar när förnybar energi kan lagras och användas mer effektivt. För det andra, elnätsfördelarna när bilen kan bidra till att hålla nätstabilitet och för det tredje så kan kunder tjäna extra med olika V2G-tjänster, säger Elke Temme, vd för Elli, det företag som ansvarar för alla aktiviteter kring laddning och energi inom VW-koncernen, i ett uttalande.

”Snabba övergången av elfordon understryker behovet”

I det avtal som Elli och Elia Group undertecknat framgår det att det är framförallt fyra områden företagen ska fokusera på.

Pris och subventioner. Att utforska olika sätt att med hjälp av olika prisnivåer få elfordonsägare att använda sina tillgångar som en decentraliserad lagringsenhet – och på så sätt understödja energisystemet.

Marknadsdesign. Utforska hur man kan ge konsumenter friheten att välja energileverantör – oavsett var deras fordon står. Detta involverar även i att arbeta mot att riva murar som hindrar konsumenter och större vagnparkssägare från att välja sin leverantör/operatör vid laddpunkter.

Pålitlig data. Att se till att elfordonsdata kan erkännas som pålitlig och säker för användning av energisystem.

Datasäkerhet och säker uppkoppling. Utforska mekanismer som tillåter säker överföring av data samt hur roller och ansvar relaterade till att styra laddbeteende i elfordon definieras samtidigt som uppkopplingen är fortsatt säker.

I samarbetet kommer Elli bidra med sina erfarenheter av laddinfrastruktur, mobilitetstjänster och samt insynen de som energibolag har. Elia Groups kunskap rör elnätet och hur energitransformationen kan ge nya möjligheter samt utmaningar där.

– Den snabba övergången av elfordon understryker behovet av samarbete mellan energi- och mobilitetssektorerna. Vi vill möjliggöra för fordonsägare att ladda sina elfordon samtidigt som de kan hålla elsystemet i balans. Som ett nästa steg, batterierna i dessa bilar kan även användas på så sätt att de bidrar till den generella nivån av energi-komfort för slutanvändare, säger Chris Peeters, vd för Elia Group, i uttalandet.