ELBILAR

Studie avslöjar: Dubbelt så stor risk att bli påkörd av elbil

Elbilar kan vara större hot än bensinbilar om du är ute och traskar i trafiken. Arkivbild.

Många har nog hajat till när en elbil plötsligt dykt upp utan förvarning. Att elbilar är tysta kan vara behagligt men en ny studie avslöjar illavarslande olycksstatistik. Och högst risk löper fotgängare i stadsmiljö.

Publicerad Uppdaterad

Fotgängare löper dubbelt så stor risk att bli påkörda och omkomma i olyckor med en el- eller hybridbil jämfört med en bensin- eller dieselbil, enligt en brittisk studie.

Högst var risken i stadsmiljö där det var tre gånger högre risk att fotgängare omkommer efter att ha blivit påkörda av en elbil än en bil med fossila bränslen.

– En förklaring skulle kunna vara att elbilar är tystare och att de accelererar snabbare, säger Anna Vadeby, seniorforskare på statens väg- och transportforskningsinstitut, (VTI).

Högre risk

I studien, har forskarna tittat på statistik för omkring 96 000 olyckor i Storbritannien där fotgängare omkommit efter att ha blivit påkörda av en personbil, mellan 2013 och 2017.

Totalt sett var det bara 2 procent av fallen där en el- eller hybridbil var inblandad. Men när forskarna tog hänsyn till hur stor del av bilflottan som dessa stod för så var det 5 dödsfall per 16 miljoner mils körande med elbilar, jämfört med knappt 2,5 dödsfall med bensin- och dieselbilar inblandade.

Anna Vadeby är förvånad att det var så pass mycket högre risk att fotgängare förolyckades med el- och hybridbil.

– Kanske var man fortfarande ovan med elbilar i trafiken när studien gjordes?

Ändrat körbeteende

Enligt Anna Vadeby finns det olika åsikter om de som kör elbil kör mer eller mindre försiktigt än de med bensinbil.

– Men i en enkätundersökning från 2022 svarade 32 procent av de som bytt till elbil att de kör långsammare eller mer försiktigt än tidigare. Ingen svarade att de kör fortare eller mindre försiktigt.

I EU finns ett krav på att alla elbilar, hybrider och laddhybrider tillverkade från och med den 1 juli 2019 måste måste låta med en viss ljudstyrka när de kör under 20 km i timmen.